الحمد لله رب‌ِالعالمین وصَلَی الله وسلم علی نَبِینا مُحمد وعلی آله وصَحٰبه أجمعین أما بعد:<br /> در حقیقت ایمان مسئله‌ای بسیار بزرگ است، زیرا اسـاس و بنیانی است که سعادت دنیا و آخرت بر آن بنیاد نهاده شده است و از بزرگترین مراتب دین است .<br /> هنگامیکه جبریل در حضور صحابه نزد حضرت رسول اکرم (ص) آمد و در مورد اسلام و ایمان و احسان پرسید، گفت ای محمد! در مورد اسلام به من بگو، رسول اکرم (ص) فرمود: <br /> اسلام عبارتست از: گواهی دهی و یقین نمائی که معبودی بحق جز خدای یکتا نیست، و محمد فرستاده خداست، و نماز را بر پا داری، و زکات بدهی، و ماه مبارک رمضان را روزه بگیری، و به حج خانهٔ خدا بروی اگر توانائی راه آنرا از قبیل توشه و سواری و غیره‌داری...

فایل(های) الحاقی

ایمان به فرشتگان و تأثیر آن در زندگی امت اسلام iman be fereshtegan.doc 140 KB application/msword