امروزه یکی از دغدغه‌های جدی فقیهان متعهد و آگاه به زمان، خلوص و کارامدی فقه اسلامی است، از یک سو باید مراقب بود که فقه از چهارچوب قواعد اجتماعی و منابع حیاتی خارج نگردد و از سوی دیگر، استنباط‌ها و برداشت‌ها به گونه‌ای نباشد که ناتوانی فقه را برای ادامهٔ زندگی آدمی به نمایش گذارند.<br /> به حق می‌توان گفت که یافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقیم از مو باریک‌تر و از شمشیر برنده‌تر است. گروهی به افراط جانب خلوص را گرفته و، به اجراپذیری و کارآمدی آرا و برداشت‌ها توجهی ندارند و هرگاه فتوا و رائی زمینه اجرا نیابند مردم را به بی‌اعتناعی نسبت به دین متهم می‌سازند ...

فایل(های) الحاقی

برابری دیه (زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان) feghh va zendegi - barabariye diye.pdf 213 KB application/pdf