۱. حکم شریعت اسلامی در مورد کسیکه به مدینهٔ منوره می‌آید تا در مسجد شریف نبوی به اقامهٔ نماز بپردازد. بعد به مسجد قبا، و مسجد قبلتین، و مسجد جمعه و مساجد مصلی و غیر اینها از مساجد اثری می‌رود و در آنها دو رکعت نماز تحیه‌المسجد می‌خواند.<br /> آیا این کار برای او جایز است؟...

فایل(های) الحاقی

بیان آنچه از مساجد مدینه زیارت آن جایز و غیرجایز است bayane anche az masajede madine va ziyarate an ajezam'.pdf 347 KB application/pdf