در قرن‌های ابتدائی پس از میلاد مسیح، میترائیسم رقیب بسیار جدی مسیحیت بود. چرا که در آن زمان میترا تنها ناجی و نشان‌دهندهٔ راه و آئین زندگی بود، بی‌گمان به‌دلیل حضور موازی دو سیستم قوی دینی در یک زمان و در یک جا، ۲۵ دسامبر روز تولد میترا روز تولد مسیح شد و درست از همین‌جا نفوذ ایده‌های به مسیحیت آغاز شد. افسانهٔ تولد میترا و عیسی، چوپانانی که برای ستایش و پرستش نوزاد آمدند، مراسن غسل تعمید، جشن گرفتن عروج، چون روز تقدیم ‌شده به خدا...

فایل(های) الحاقی

تأثیر میترائیسم بر مسیحیت tasire mitraeism bar masihyat.pdf 69 KB application/pdf