عمیق‌تر از فای بودا چیزی نیست. از تمام تئوری‌ها در جهان شگفت‌انگیزترین و خارق‌العاده‌ترین است. برای کاوش و پژوهش در این زمینه، مردم باید به‌طور اساسی روش فکرکردنشان را عوض کنند. اگر نتوانند، حقیقت دنیا برای ابد یک راز برای بشریت باقی خواهد ماند و مردم عادی در میان قفسی که از جهل‌شان ساخته شده تا ابد در تاریکی به‌دنبال چیزی خواهند گشت.<br /> پس دقیقاً فای بودا چیست؟ یک مذهب؟ یک فلسفه؟ این فقط چگونگی نگرش ”عالمان امروزی شدهٔ بودیسم“ به آن است... .

فایل(های) الحاقی

فالون دافا، نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر falon_d.pdf 938 KB application/pdf