فقه اسلامی که حیات و طراوتش را از قرآن و سنت گرفته، عمر هزارساله‌اش را مدیون تلاش فقیهان و مجتهدان است و در این زمان طولانی، نه تنها توانسته بر زندگی مسلمانان تأثیرگذار باشد بلکه هرگاه به دیگر مکتب‌های حقوقی نزدیک شده اعجاب آن را برانگیخته است.<br /> ربا یکی از محرمات آئین اسلام است که قرآن کریم و روایات معصومان بر آن دلالت دارند و حرمت آن نزد فقیهان از ضرورت‌های دینی به‌شمار می‌رود. ربا در ادیان گذشته همچون دین یهود و مسیحیت نیز حرمت داشته است گرچه تفاوت‌هائی میان این دو آئین به چشم می‌خورد... .

فایل(های) الحاقی

ربا reba.pdf 383 KB application/pdf