شادروان عباس رادنیا از اعضای مؤسس و فعال نهضت آزادی ایران در سال ۱۲۹۳ در یک خانوادهٔ مذهبی به‌دنیا آمد. پدرش مرحوم حاج سید محمدحسن رادنیا و مادرش خانم ضغرا اکبری هر دو از خانواده‌های مذهبی سنتی بودند. پدر مرحوم رادنیا از معتمدین تهران و محل مراجعه دائم مردم و از ارکان مدیریت مسجد محل در بازارچه تکیه زرگرها بود. مرحوم رادنیا تحصیلات ابتدائی را در مدرسه توفیق در خیابان بازارچه تکه زرگرها تمام کرد و به دبیرستان علمیه در کوچه پشت مسجدسپهسالار آن زمان رفت و دیپلم خود را از همان مدرسه گرفت وی بلافاصله وارد بازار کار شد و به فعالیت‌های دامداری و کشاورزی پرداخت. در سال ۱۳۱۸ با خانوادهٔ معنوی وصلت کرد که حاصل آن یک پسر و سه دختر می‌باشد... .

فایل(های) الحاقی

زندگینامهٔ عباس رادنیا Radnia.pdf 95 KB application/pdf