بهداشت باروری مشتمل بر طیف گسترده‌ای است که از تولد دختربچه‌ها تا دوران یائسگی را در بر می‌گیرد و ز جمله شامل عناوین زیر است:<br /> تغذیه مناسب و توجه به تحصیل دختربچه‌ها، بهداشت بلوغ در دختران و پسران، پیشگیری و درمان بیمارب‌های مقاربتی و ایدز، مشاورهٔ قبل از ازدواج، روش‌های تنظیم خانواده و پیشگیری از حاملگی، بهداشت جنسی ... . یکی از هدف‌های اصلی انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران ارتقاء سطح آگاهی عمومی در زمینهٔ بهداشت باروری است که بدین منظور برنامه‌های متنوعی را طراحی و اجرا کرده است... .

فایل(های) الحاقی

راهنمای بهداشت باروری برای همسران جوان reproduction.pdf 13,106 KB application/pdf