”بانک اطلاعاتی عبارت است از مفهومی که در آن تکنیک‌ها و روش‌های مختلف ذخیره و بازیابی اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد. نحوهٔ ایجاد محفظه‌های ذخیره‌سازی اطلاعات، طراحی فرم‌های ورود اطلاعات، تعریف فرمت داده‌های ورودی، تعریف توابع جستجو و طراحی فرم‌هائی که کاربران با آنها کار می‌کنند از جمله مطالبی است که در این مفهوم قابل بررسی است. در مفهوم بانک‌های اطلاعاتی هنگامی که توابع جستجوی کار خود را به اتمام می‌رساند در فرم‌های خاصی به نام Report (گزارش) نتایج توابع جستجو ظاهر می‌شود“
از مهم‌ترین برنامه‌های بانک اطلاعاتی نام برنامه‌هائی چون ACCESS, DELFI, FAXPRO,ORACLE و ... را نام برد... .

فایل(های) الحاقی

برنامه پایگاه داده Access access.pdf 981 KB application/pdf