امید به زندگی در بیماران با آسیب نخاعی پائین‌تر از حد نرمال است. تا اواسط دهه ۷۰، نارسائی کلیه و دیگر مشکلات مجاری ادراری شایع‌ترین علت مرگ در بیماران ضایعهٔ نخاعی بوده است و هنوز نیز عفونت ادراری یکی از مهمترین علل مرگ و میر در این افراد است. اغلب این بیماران مردانی با متوسط سنی ۳۱ سال هستند. از این رو یک برنامه توانمندسازی برای افزایش طول عمر و کیفیت زندگی ایشان لازم به نظر می‌رسد. بنا به تحقیقات Hull، در تعریف عفونت ادراری برای بیماران ضایعهٔ نخاعی اتفاق نظر وجود ندارد... .

فایل(های) الحاقی

عفونت‌های مجاری ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی sepsis.pdf 506 KB application/pdf