آسیب‌های نخاعی با ایجاد اختلال در چندین دستگاه بدن، روند طبیعی زندگی فرد را تحت تأثیر قرار داده که می‌تواند فرد را زمین‌گیر نماید. افراد مبتلا به این نوع ضایعات پس از ابیلا به ضایعه، عوارض و بیماری‌های مختلف را تجربه می‌کنند که یکی از مهمترین آنها مشکلات و عوارض کلیه و دستگاه ادراری این بیماران می‌باشد. از این رو با توجه به اثر عمیقی که آسیب‌های نخاعی در ایجاد اختلال در دستگاه‌ەای مختلف بدن داشته و بیماری‌های کلیه و مجاری ادراری نیز در این میان دارد در این مجموعه تلاش شده است به‌منظور آشنائی بیشتر با جنبه‌های بالینی و درمانی عوارض ناشی از آسیب نخاعی بر روی دستگاه کلیه و مجاری ادراری، اطلاعات لازم و ضروری در زمینهٔ اپیدمیولوژی، اتیولوژی، علائم بالینی و روش‌های درمانی این بیماری‌ها را جهن دسترسی آسان‌تر پزشکان و کارشناسان مرتبط با جانبازان نخاعی، در مجموعه‌ای تفکیک شده و خلاصه، فراهم آورده و در اختیار این عزیزان قرار دهیم.

فایل(های) الحاقی

هیدرونفروز در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی hidronforoz.pdf 214 KB application/pdf