”اراده و خواست ما بر این باشد که بر مستضعفین در زمین تفضل نموده و آنها را پیشوایان ـ جهان ـ و وارثین ـ همه جانبه در صحنهٔ پهناور ـ زمین قرار دهیم“ ، (سورهٔ قصص آیهٔ ۵). موضوع امام شناسی و التزام به پیروی مقام امامت، و پرورت وجود یک رهبر اسلامی واجد شرایط در هر زمانی، تنها مربوط به شیعه و یک گروه خاصی نبوده و نیست، بلکه واقعیتی است که ریشه عمیق اسلامی دارد و مسلمانان با انواع فرقه‌گرائی‌ها و مذاهب گوناگون عقیدتی و فقهی همه و همه معتقد و معترف به آن بوده هستند. به دیگر سخن عقیده به وجود امام در هر زمانی یک واجب الهی است که پیامبر گرامی اسلام (ص) آن را اعلام نموده، و بار مسئولیت آن را بر دوش همگان نهاده است. آری حضرتش انحراف گرایان از عقیده به امامت را که از شناخت امام راستین عصر خود سر باز می‌زنند جاهلیت گرا و به‌عنوان کسی که به دوران جاهلیت عقب گرد نماید تعبیر کرده... .

فایل(های) الحاقی

مهدی منتظر در نهج‌البلاغه mahdi.pdf 247 KB application/pdf