در اسراییل، یهودیان عموما رفتار تجاوزکارانه دولت با فلسطینیان - چه آنهایی که در داخل اسراییل ساکن هستند یا در سرزمین‌های اشغالی- را که با قوانین بین‌المللی مغایرت تام دارد نادیده می‌گیرند و چه بسا گاهی هم ترجیح دهند که دولت حقوق سیاسی و مدنی اعراب -مقیم اسراییل - را محدود کرده و در برخورد با فلسطینیان ساکن در سرزمین‌های اشغالی شدت عمل بیشتری به خرج دهد. <br /> گاهی هم موافقت خود را با اخراج دایم فلسطینیان از اسراییل ابراز داشته‌اند؛ کاری که در دوران‌های مختلف صورت گرفته و نمونه آن را با بیرون کردن ۴۲۲ فلسطینی به جنوب لبنان در سال ۱۹۹۲ شاهد بوده‌ایم. در اواخر دهه هشتاد اسراییل مبادرت به تشکیل واحدهای ویژه ای برای ترور فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی کرد و سازمان امنیتی (سین بیت) در انجام ترورها فعالانه شرکت کرد و همین امر ادعای بی اساس مقامات اسراییل مبنی بر حاکمیت قانون را برملا ساخت.<br /> پلیس اسراییل در یک اقدام خطرناک و تبعیض آمیز علیه اقلیت عرب، در سال ۱۹۴۸ اقدام به تشکیل یگان مقابله با تروریسم، با هدف کنترل عرب‌های مقیم اسراییل نمود. <br /> برای کنترل عرب‌های کوچ‌نشین بیابان النقب، یگان ویژه دیگری ایجاد شد. گذشته از این همه یگان ویژه، یک سرویس ‍ امنیتی سازمان یافته مرکب از عناصر پلیس مخفی و خبرچینان محلی در مناطق عرب نشین فعالیت می‌کند که در انجام وظایف محوله استقلال تام دارد.

فایل(های) الحاقی

وضعیت فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی vaziate felestinian dar sarzaminhaie eshghali.zip 37 KB application/x-zip-compressed