مالیس روت ون، به سال ۱۹۴۲ میلادی در دوبلن به دنیا آمده است. از طرف پدر منتسب به یک خانوادهٔ نظامی از تبار اسکاتلندی و از طرف مادر وابسته به خانواده‌ای از فرقهٔ پروتستان‌های ایرلند است. مالیس پس از خاتمه تحصیلات به مدت یک‌سال در کشور اردن هاشمی به کارهای عام‌المنفعه اشتغال داشته است در همین دوره به فراگرفتن زبان عربی می‌پردازد. در رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه کمبریج قبل از آنکه برای فرا گرفتن کامل زبان عربی به خاورمیانه بازگشت نماید فارغ‌التحصیل شده است. چند سالی به‌عنوان نویسنده و سردبیر قسمت عربی بی‌بی‌سی در لندن به خدمت مشغول بوده. کتاب‌های شکنجه، توطئه‌ بزرگ و قاهره به قلم اوست. همه‌ساله، هنگام فرارسیدن زمان حج در حدود دوملیون نفر از مشتاقان زیارت خانهٔ خدا در محل‌هائی نظیر مکه، مدینه، مزدلفه، و عرفات به‌منظور شرکت در انجام مراسمی که ریشهٔ اصلی آن در غبار تاریخ و روزگاران باستان گم شده است گردهم جمع می‌شوند سه‌چهارم این گروه را زائران خارجی که از ۶۰ کشور مختلف من‌جمله کشورهای بلوک شرق سابق و کمونیست به مکه آمده‌اند تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر بیشترین جمعیت زائر از کشورهای نیجریه، پاکستان، ترکیه و کشورهای همسایهٔ عربستان، یمن، ایران و اندونزی و عراق بوده است... .

فایل(های) الحاقی

دنیای اسلام donyay-e eslam 1.pdf 853 KB application/pdf
دنیای اسلام donyay-e eslam 2.pdf 601 KB application/pdf
دنیای اسلام donyay-e eslam 3.pdf 2,409 KB application/pdf
دنیای اسلام donyay-e eslam 4.pdf 1,869 KB application/pdf