گسترش تهاجم به شیعه بعد از انقلاب اسلامی وانگیزه‌های آن اندیشمندان اهل سنّت از دیر باز، نگاهی نقّادانه به فرهنگ و معارف شیعی داشته‌اند و همواره سؤالات و شبهاتی را مطرح کرده‌اند. این رویکرد با ظهور وهّابیّت در شبه جزیره عربستان، روند وسیع‌تر و شدیدتری به خود گرفته است و پس از پیروزی انقلاب پرشکوه اسلامی ایران این هجمه با روش‌های مدرن و با استفاده از رسانه‌های عمومی مانند اینترنت و ماهواره در سطحی وسیع گسترش یافته است.<br /> این تهاجم در سال‌های اخیر گسترش چشمگیری داشته است، به گونه‌ای که همه گروهها، از مردم عادی تا اساتید، دانشجویان، دانش آموزان و حتی روحانیّون کاروان‌های حج را هم در بر گرفته است.<br /> با اینکه این شبهات، غالباً از افترا و دروغ و یا جهل و نادانی سرچشمه گرفته است، ولی از مسئولیت اساتید و دانش پژوهان در پاسخ‌گویی به آن کاسته نمی‌شود.<br /> زیرا مخالفان مکتب اهل بیت، هرگز تصوّر نمی‌کردند که فرهنگ غنی شیعه بتواند ملّت ایران را این چنین به صحنه بیاورد که با دست خالی، ولی با قلبی آکنده از ایمان و عشق به اسلام، طومار حکومت تا دندان مسلّح را ـ با آن همه حمایت‌های بی‌دریغ شرق و غرب ـ برای همیشه درهم بپیچد و به جای آن، حکومت اسلامی برپایه فقه شیعه تأسیس نماید.<br /> به همین جهت، مخالفان مکتب اهل بیت، وقتی که با گسترش فرهنگ تشیّع، موقعیّت خود را در خطر می بینند، با تألیف کتاب‌های ضدّ شیعیِ مملوّ از تهمت و کذب، سعی در مخدوش کردن چهره نورانی مذهب شیعه را در سطح جهانی دارند.

فایل(های) الحاقی

وهّابیّت از منظر عقل و شرع vahabi.zip 136 KB application/x-zip-compressed