پسرها<br /> آبتین: یکی از شخصیت های شاهنامه، پدر فریدون<br /> آتش: آتش<br /> آذین: نام فرمانده لشگر بابک خرمدین، تزئین و آرایش<br /> آراد: نام فرشته‌ای<br /> دخترها<br /> آبنوس: آبگینه<br /> آتوسا: نام یک شاهزاده ایرانی<br /> آذر: آتش، نهمین ماه ایرانی<br /> آذرافروز: نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار

فایل(های) الحاقی

فرهنگ نام‌های ایرانی farhange namhaye irani.pdf 177 KB application/pdf