این کتاب در مورد اندیشیدن است. این کتاب در مورد چگونگی اندیشیدن است.<br /> در معنای وسیع واژه، به هر چیزی‌که در ذهن ما می‌گذرد اندیشیدن یا تفکر می‌گوئیم. هنگامی‌که می‌گویم ”چه فکری در سر داری؟“ می‌خواهم بدانم در ذهن‌ات چه می‌گذرد ـ آیا تجربه‌ای حسی است، یک تصویر است، یک خاطره، یک پرسش، یا یک نگرانی است، مسئله‌ای است که به دنبال جوابش می‌گردی، یا صرفاً رویاپردازی است. تا وقتی‌که هشیار هستید، همیشه ذهن‌تان محتوائی دارد؛ به این معنا، لازم نیست برای اندیشیدن کوششی به خرج دهید. برای اندیشیدن نیازی به این کتاب نیست، لازم نیست در دوره‌ای شرکت کنید. فقط لازم است هشیار باشید. با این‌حال، در معنای محدودتر کلمه، اندیشیدن گونهٔ خاصی از فعالیت ذهنی است. فعالیتی که معطوف به حل مسئله، برنامه‌ریزی برای یک عمل، مطالعه برای امتحان، یا دفاع از دیدگاه خود در مورد یک موضوع بحث برانگیز است. این مفهوم از اندیشیدن هنوز هم کاملاً وسیع است، اما دست‌کم چیزهائی را حذف کرده‌ایم.<br /> نخست اینکه، می‌توانیم میان اندیسیدن و احساس کردن تمایز بگذاریم. اندیشیدن یک فرآیند شناختی است که در آن، برخلاف پاسخ‌های عاطفی‌مان، می‌کوشیم معرفتی کسب کنیم، یا مطلبی را دریابیم. <br /> دومین اینکه، اندیشیدن هدفمند است. اندیسیدن با فعالیت‌هائی مانند رویاپردازی و تخیل فرق دارد. در خیال‌پردازی ما ذهن خود را رها می‌کنیم تا به هر کجا می‌خواهد پر کشد. اندیشیدن کاری است که باید انجام دهیم، و معمولاً قدری تلاش لازم دارد.

فایل(های) الحاقی

هنر استدلال (همراه با منطق نمادین) honare estedlaal.pdf 1,007 KB application/pdf