معاد، در عقل و فطرت هر انسانی جایگاه قابل توجّهی دارد، زیرا کیست که نپرسد و یا نخواهد بداند که آینده انسان و جهان چه می‌شود؟ پایان عمر و تلاش ما به کجا می‌رسد؟ نتیجه و هدف از زندگی چیست؟ آری این سؤالها برای همه مطرح است.<br /> گرچه افرادی به زبان معاد را نمی‌پذیرند، ولی ناخودآگاه در عمق جان خود احساس ابدیّت برای انسان دارند و گاه و بیگاه از خود علامت‌هایی نشان می‌دهند که دلیل آن است که با وجود مرگ و پوسیده شدن جسم، حاضر نیستند انسانیّت و شخصیّت واقعی او را نابود و نیست شده بدانند. ما نمونه‌هایی از این علامت‌ها را در اینجا بیان می‌کنیم:<br /> ۱. تمام منکران معاد به قبر نیاکان خود احترام می‌گذارند.<br /> ۲. نام شخصیّت‌های مرده را بر روی خیابان‌ها و مؤسسات و مدارس و دانشگاه‌ها و ... می‌گذارند.<br /> ۳. همه آنها میل دارند که بعد از مرگ نامشان به نیکی برده شود.<br /> ٤. نام نیاکان خود را روی فرزندان خود می‌گذارند.<br /> ۵. گاهی مردگان خود را مومیایی می‌کنند تا فاسد نشود.

فایل(های) الحاقی

معاد maad.pdf 1,173 KB application/pdf