عیسی در زمانی تولد یافت که قوم اسرائیل در زیر سایهٔ امپراطوری روم بود به همین دلیل آنان مجبور بودند به رومی‌ها باج و خراج بدهند. در نظر بنی اسرائیل، کثیف‌ترین شغل را کسانی داشتند که مأمور بودند این باج را برای دولت روم وصول کنند آنها را ”باجگیر“ می‌گفتند و متی یکی از آنان بود ولی هنگامی که عیسی او را دید، از وی دعوت کرد او را پیروی کند متی نیز از زندگی کثیف خود دست کشید و یکی از دوازده شاگرد عیسی شد و این انجیل را چند سال پس از صعود استاد خود به آسمان نوشت.موضوع اصلی لین انجیل شناساندن معنی واقعی ”ملکوت خداوند“ به مردم است که اغلب نظریاتی غلط دربارهٔ آن داشتند... . واقعه تولد عیسی مسیح به این شرح است: مریم مادر عیسی که در عقد یوسف بود قبل از ازدواج با او، به‌وسیله روح‌القدس آبستن شد. یوسف که سخت پای‌بند اصول اخلاق بود بر آن شد که نامزدی خود را به‌هم بزند اما در نظر داشت این کار را در خفا انجام دهد که مبادا مریم بی‌آبرو شود... .

فایل(های) الحاقی

سرگذشت عیسی مسیح Christ.pdf 0 KB application/octet-stream