فرضیه‌های رستاخیز

برای ما آدمیان، صحنه بسیار تکان دهنده‌ای است، وقتی جسم سرد انسان عزیزی که روزها و سال‌های بسیار از حرارت و شور و معنی آکنده بوده، در برابر دیدگان بازماندگانی بیقرار، با تمام شخصیت، دانش، تجارب و همه خاطره‌هایش به خاک و سنگ و مورچگان قبرستان سپرده می‌شود. در آن لحظات معمولا به فکر فرو می‌رویم. ما باور داریم که او روزی زنده خواهد شد. باوری که مایه دلداری و تسکین داغداران و البته همه ماست، زیرا بدون شک ما نیز روزی خواهیم مرد. <br /> معاد از اصول تمام ادیان الهی، نقطه عطف افکار فلسفی بشر و معنابخش زندگی دردآلود آدمی است. میزان و شدت اعتقاد، به معاد رقم زننده سرنوشت ما در تصمیم گیری‌های حساس و خطیری است که در مسیر زندگی، از سال‌های بلوغ و جوانی تا آخرین لحظات عمر، به عمل می‌آوریم. از دیگر سو، هر چه تصور قانع کننده‌تری از چگونگی زنده شدن مجدد خود داشته باشیم، طبعاً اطمینان قلبی بیشتری پیدا خواهیم کرد. حضرت ابراهیم علیه السلام پیامبر اولوالعزم خداوند، عطش خویش را در کسب اطلاع از چگونگی رستاخیز آدمیان، با پرسیدن بی واسطه از خداوند، فرو نشاند. تصور، ابزار تفکر آدمی است. در ترجمه‌های قرآن گاه می‌خوانیم که مردگانی که استخوان‌هایشان نیز متلاشی شده به طریقی دوباره جان خواهند گرفت و از درون قبرهای خود بیرون خواهند آمد. تنها تصوری که به صورت یک نمایش کارتونی در زمینه چگونگی معاد ارائه می‌گردد بازگشت ذراتی است که به استخوان‌های الاغی مرده می‌چسبند و جان می‌گیرند. این در حالی است که بسیاری از درگذشتگان قبری ندارند و شبهه آکل و ماکول از دیرباز همچنان مطرح است. <br /> بوعلی سینا دانشمند مشهور اسلامی نیز نتوانست تصوری معقول از معاد اجسام آدمیان در ذهن خویش ترسیم نماید. او از آنجا که به صداقت پیامبرصلی الله علیه و آله ایمان داشت، زندگی اخروی را باور کرد. بسیاری از ما نیز چنین می‌کنیم. اما اگر بوعلی سینا، امروز در کنار ما می بود و از کشف اسرار حیرت‌انگیز دنیای حیات اطلاع می‌داشت، تصدیق می‌نمود که جای یک تفسیر عصری، جای نظریه‌ای رسمی و جامع که جوابگوی نیاز اذهان عمومی به‌ویژه نسل دانشجو باشد؛ خالی است. با توجه به مسائل سیاسی و فرهنگی عصر حاضر، ما نیازمند نظریه ای هستیم که با حقایق علمی سازگارتر و برای دانشمندان و متفکران جهان قابل تامل پذیرتر باشد و از همه مهمتر بتواند مانع نفوذ افکاری در جامعه اسلامی ما گردد، که با سنگ زیربنای فرهنگی‌مان تضاد دارند. این نوشتار کوششی است به منظور دستیابی به نظریه‌ای بهتر برای چگونگی احیای مردگان در روز رستاخیز.

فایل(های) الحاقی

فرضیه‌های رستاخیز ebook215.exe 515 KB application/octet-stream