خواهران، برادران! <br /> اکنون شهیدان مرده‌اند، و ما مرده‌ها زنده هستیم. شهیدان سخنانشان را گفتند، و ما کرها مخاطبانشان هستیم، آنها که گستاخی آن را داشتند که وقتی نمی‌توانستند زنده بمانند مرگ را انتخاب کنند، رفتند، و ما بی‌شرمانه ماندیم، صدها سال است که مانده‌ایم. و جا دارد که دنیا بر ما بخندد که ما مظاهر ذلت و زبونی ـ بر حسین (ع) و زینت (س) ـ مظاهر حیات و عزت می‌گرئیم، و این ستم دیگر تاریخ است که ما زبونان، عزادار و سوگوار آن عزیزان باشیم. <br /> امروز شهیدان پیام خویش را با خون خود گذاشتند و رو در روی ما بر زمین نشستند، تا نشستگان تاریخ را به قیام بخوانند.<br /> در فرهنگ ما، در مذهب ما، در تاریخ ما، تشییع، عزیزترین گوهرهائی که بشریت آفریده است، حیات‌بخش‌ترین ماده‌هائی که به تاریخ، حیات و تپش و تکان می‌دهد، و خدائی‌ترین درس‌هائی که به انسان می‌آموزد که می‌تواند تا خدا بالا رود...

فایل(های) الحاقی

شهادت shahadat.pdf 74 KB application/pdf