در کف عشق هر آن نامه که دلخواه بود<br /> زینتش نام خودش حضرت الله بود<br /> من چه در پای تو ریزم که از آن تو بود<br /> سر نه چیزی است که شایستهٔ پای تو بود<br /> عرض سلام دارم به یلان و پهلوانان و میران و دلیران و آشنایان با حرمخانهٔ صدف نشان فرهنگ ایران و شاکر خدا را که در همین جلسه چشم در چشم بعضی مرشدان محترم دارم که بارها به من اذن دادند در جوانمردخانه‌شان حاضر باشم.<br /> هم خاک گود مقدس را طوطیای خودم سازم و هم برای دانشجویان عزیزم و گلپاد و گلچرخ و گلواژه و گل‌ریزان از زنگ، از ضرب، از مرشد، ار صلوات و از ارشاد و از نوچه و نوخواسته و یکه‌سوار همه این مسائل صحبت کنیم و من امروز از شماها رخصت می‌طلبم...

فایل(های) الحاقی

دوره حکمت‌گوئی و حماسه‌خوانی و آشنائی با مفاهیم علمی پایه در ورزش زورخانه (عنوان حماسه‌خوانی در ورزش روزخانه) doreye hekmat goe va hemase khani.pdf 168 KB application/pdf