آنژین صدری احساسی ناراحت کننده در قفسهٔ سینه است، معمولاً مثل آن می‌ماند که سینه شما سنگینی می‌کند یا اینکه درست در وسط سینه خودتان نوعی سفتی یا فشار احساس می‌کنید که ممکن است تا بازوها، گردن، آرواره، صورت، پشت یا شکم شما کشیده شود. بعضی افراد آن را به دردی گنگ و کند و بعضی دیگر آن را به دردی سمج تعبیر کردند. آنژین ممکن است در اثر فعالیت‌های بدنی یا ناراحتی‌های عصبی ظاهر شود، معمولاً هنگامی که شما مشغول راه رفتنید همان وقت ممکن است ماشه آن به سادگی کشیده شود، اگر با حمله آنژین مواجه شدید باید به هر کاری که مشغولید آن را رها کنید و به استراحت بپردازید تا این ناراحتی و حمله پایان یابد و درد متوقف شود ... .

فایل(های) الحاقی

آنژین صدری Angina.pdf 268 KB application/pdf