تاریخچهٔ بودا از حدود ۲۵۰۰ سال قبل در بنارس آغاز می‌شود که شاهزاده‌ای نپالی که سیذارتا یا گوتاما نام داشت بودا شد و چرخ این شریعت را به حرکت درآورد و چهار حقیقت شریف و جادهٔ هشت‌گانهٔ آن را اعلام کرد. اما من وارد تاریخچهٔ طولانی این آئین نمی‌شوم بلکه از جوهر آن سخن خواهم گفت، از عناصر آئین بودا که از پنج قرن پیش ار میلاد مسیح تا کنون محفوظ مانده‌اند. از دوران هراکلیتوس، فیثاغورث، وزنو تا زمانهٔ ما این عناصر به همان صورت اولیه باقی مانده‌اند، اما خود آئین بودا را از لایه‌هائی از اسطوره‌شناسی، نجوم، عقاید نامربوط و جادو پوشانیده‌ است...

فایل(های) الحاقی

آئین بودا aeine boda.pdf 120 KB application/pdf