هرگز از مرگ نهراسیده‌ام... هراس من باری از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی بیشتر باشد.<br /> احمد شاملو<br /> حالا سال‌ها است که تب اندیشه‌های مارکس رو به افول نهاده است و بسیاری از کسانی که تا قبل از این افول به جانب‌داری از آن می‌پرداختند در تجارت‌خانه‌های خود مشغول معامله و تجارتند.<br /> بسیاری از بهترین نظریه پردازان بدل به بهترین تاجران شده‌اند، در واقع اندیشه‌هایی که در آن آدم و ملت‌های یک قرن و اندی را در خود جای داده بود دیگر وجود ندارد و...

فایل(های) الحاقی

دربارهٔ رمان ناپدید شدگان darbareye romane napadid shodegan neveshteye ariel doorfman.pdf 54 KB application/pdf