یک رمان، سه قرن جاودانگی<br /> چرا سیصد سال پیش نویسندهٔ کتاب ”رابینسون کروزوئه“ یعنی روزنامه نگاری به نام دنیل دفو را دستگیر، محاکمه و در میدان اصلی شهر، در غل و زنجیر به تیر چراغ برق بسته تا آبرویش را بریزند و سپس با تهدید حکم اعدام، او را وادار به همکاری دولتی برای جاسوسی بکنند؟ دفو، پدر رمان بورژوازی، در ۵۹ سالگی در سال ۱۷۱۹ نخستین رمان خود یعنی رابینسون کروزوئه را منتشر کرد. این رمان شاهکار رمان واقع گرایی در آغاز عصر روشن فکری در انگلیس بود.

فایل(های) الحاقی

دانیل دفو و رابینسون کروزوئه daniel dofo va rabinson krozooe.pdf 56 KB application/pdf