گلستان نوشتن را از جوانی شروع کرده است، از زمانی که پدرش در شیراز مجلهٔ ” گلستان“ را چاپ می‌کرده است که صغبهٔ سیاسی و محافظه کارانه داشت.<br /> گلستان در اولین داستان از کتاب ”مد و مه“ ”از روزگار رفته حکایت“ وصفی کم و بیش مستند از کودکی خود به دست داده است که تا حدی جنبهٔ اتو بیو گرافیک دارد. سیاق نوشتار و افت و خیزهای سیاق و سبک و لحن او در این داستان متاثر از کتاب ”تصویر مرد هنرمند در جوانی“ اثر جویس است. در این کتاب جویس...

فایل(های) الحاقی

بررسی داستان خروس اثر ابراهیم گلستان barrasi dastane khoroos asare ebrahime golestan.pdf 53 KB application/pdf