آئین‌های مداوا عنوان برنامه‌ای بود که روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۸۳ در ”انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران“ برگزار شد. ابتدا قرار بود در این برنامه چهار فیلم ”باد و جن“ و ”زار“ هر دو از ناصر تقوایی، ”مراسم زار“ از فردیس فیض بخش و ” مراسم درمانی قوم لاسی“ از ژان مورینگ در این روز به نمایش در‌آید، اما فیلم زار ناصر تقوایی به دلیل جابجایی حلقه‌های فیلم‌ها امکان نمایش پیدا نکرد و سه فیلم باقی‌مانده پخش شدند.

فایل(های) الحاقی

آئین‌های مداوا aiinhaye modava.pdf 40 KB application/pdf