آفتاب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

کد C34353

کد
C34353
نام مسئول :
دکتر محمد حجارتبار (استادیار)
نام مسئول :
پروفسور محمدرضا رجب‌زاده (استاد)
وابستگی :
غیردولتی (غیرانتفاعی)
منطقه :
۱
تاریخچه :
گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
شاخه فعاليت :
دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی

اطلاعات تماس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، دروازه شیراز، خیابان هزار جریب تقویم دانشگاهی: شروع: مهر پایان: تیر تلفن دفتر ریاست: ۲- ۶۸۵۱۴۱ - معاونان: - آموزشی: دکتر بهزاد شمس - پژوهشی: دکتر مهدی نعمت‌بخش - دانشجوئی: دکتر داریوش عابدی اداری، مالی: دکتر محمدباقر توکلی - رئیس روابط عمومی: آقای سیداصغر رفیعیائی تلفن: ۷۹۲۲۱۲۴ - رئیس روابط بین‌الملل: دکتر امیرهوشنگ زرگرزاده تلفن: ۷۹۲۳۰۷۷ تعداد اعضاء هیئت علمی: ۵۶۷ نفر تعداد دانشجویان: ۶۴۰۰ نفر تعداد دانش‌آموختگان (در سال تحصیلی ۷۸ - ۷۷): ۶۲۸ نفر تعداد کل دانش‌آموختگان از بدو تأسیس: ۲۶۸۷۹ نفر
نام مسئول :
م
تلفن :
۴۸ - ۶۸۰۰۴۲-۰۳۱۱
فکس :
۶۸۲۰۶۳ - ۶۸۵۱۴۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - دانشکده‌ها (دانشکده داروسازی)

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، دروازه شیراز، خیابان هزار جریب
نام مسئول :
دکتر غلامرضا اصغری
تلفن :
۷۹۲۲۵۵۱
فکس :
۶۸۰۰۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - دانشکده پزشکی

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، دامنه شمالی کوه صفه، حدفاصل خیابان هزار جریب و خیابان دانشگاه و بزرگراه صفه
نام مسئول :
دکتر حیدرعلی معینی
تلفن :
۶۸۸۴۴۶۶
فکس :
۶۸۸۵۹۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - دانشکده دندانپزشکی

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، دامنه شمالی کوه صفه حدفاصل خیابان هزار جریب و خیابان دانشگاه و بزرگراه صفه
نام مسئول :
دکتر رضا بیرنگ
تلفن :
۷۹۲۲۸۲۲
فکس :
۶۸۷۰۸۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - دانشکده بهداشت

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، دامنه شمالی کوه صفه حدفاصل خیابان هزار جریب و خیابان دانشگاه و بزرگراه صفه
نام مسئول :
دکتر محمد حسین تقدیسی
تلفن :
۶۸۸۸۶۲۸
فکس :
۶۸۲۵۰۹

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - دانشکده پرستاری و مامائی

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، دامنه شمالی کوه صفه حدفاصل خیابان هزار جریب و خیابان دانشگاه و بزرگراه صفه
نام مسئول :
دکتر حیدرعلی عابدی
تلفن :
۲۴۵۰۱۰
فکس :
۲۴۷۰۸۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، دامنه شمالی کوه صفه حدفاصل خیابان هزار جریب و خیابان دانشگاه و بزرگراه صفه
نام مسئول :
دکتر فریبا جعفری
تلفن :
۷۹۲۲۷۹۳
فکس :
۶۸۴۷۹۹

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - دانشکده علوم توانبخشی

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، دامنه شمالی کوه صفه حدفاصل خیابان هزار جریب و خیابان دانشگاه و بزرگراه صفه
نام مسئول :
دکتر فرود بهمنی
تلفن :
۶۸۷۲۷۰
فکس :
۶۸۷۲۷۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - بیمارستان‌های وابسته (مرکز پزشکی کاشان)

نشانى :
ایران، اصفهان، کاشان ، خیابان کاشانی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۶۶۷۳۱ - ۲۳۰۰۹۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز پزشکی نور و حضرت علی‌اصغر (ع)

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان استانداری
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۳ - ۲۲۲۱۲۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز پزشکی امین

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان ابن‌سینا
نام مسئول :
م
تلفن :
۴۵۵۰۵۱۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز پزشکی عیسی ابن مریم (ع)

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان شمس‌آبادی
نام مسئول :
م
تلفن :
۴ - ۲۳۹۰۱۲ و ۲۳۲۰۶۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز پزشکی چمران

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان سلمان فارسی
نام مسئول :
م
تلفن :
۵ - ۶۰۰۹۶۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز پزشکی فارابی

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، انتهای خیابان سلمان فارسی
نام مسئول :
م
تلفن :
۶ - ۵۲۱۴۶۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز پزشکی فیض

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان مدرس
نام مسئول :
م
تلفن :
۷ - ۴۵۲۰۳۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز پزشکی مدرس

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان آتشگاه
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۸۹۴۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز پزشکی الزهرا (س)

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان صفه
نام مسئول :
م
تلفن :
۹- ۶۸۰۰۵۴ و ۶۹۲۱۸۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز پزشکی سیدالشهداء (ع)

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان خیام
نام مسئول :
م
تلفن :
۷ - ۲۶۸۰۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز پزشکی امام موسی کاظم (ع)

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان کاوه
نام مسئول :
م
تلفن :
۳ - ۳۵۷۷۷۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مراکز تحقیقاتی (مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم)

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، فلکه شهدا - خیابان ابن سینا - مرکز پزشکی امین
نام مسئول :
دکتر مسعود امینی
تلفن :
۴۶۳۱۹۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز تحقیقات علوم رفتاری

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، فلکه شهدا، خیابان ابن سینا، مرکز پزشکی امین
نام مسئول :
دکتر غلامرضا قاسمی
تلفن :
۴۶۳۳۵۹

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، فلکه شهداء - خیابان ابن سینا، مرکز پزشکی امین
نام مسئول :
دکتر سید محمدرضا خادمی
تلفن :
۴۶۱۰۳۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز تحقیقات قلب و عروق

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، فلکه شهداء - خیابان ‌ابن سینا، مرکز پزشکی امین
نام مسئول :
دکتر نضال صراف‌زادگان
تلفن :
۴۶۰۷۸۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - کتابخانه مرکزی

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نام مسئول :
دکتر پیام کبیری
تلفن :
۷۹۲۲۲۵۲
فکس :
۶۸۲۴۰۷
پست الکترونيکى :
Kabiri-p@iran medical.com

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز مشاوره

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نام مسئول :
دکتر سیدعلی کاظمی
تلفن :
۷۹۲۲۲۰۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز خدمات رفاهی و پشتیبانی

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نام مسئول :
م
تلفن :
۷۹۲۲۲۵۲

پیام پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


پیام آفتاب:

«آفتاب» هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعهٔ راهنمای خرید امن آسوده‌تر معامله کنید.

سایر شرکت‌های مشابه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان


طراحی لوگو و علامت تجاری (آرم)
طراحی و چاپ کارت ویزیت
طراحی و چاپ اوراق اداری شامل سربرگ و پاکت در ابعاد مختلف
طراحی و چاپ کاتالوگ و فولدر
آماده سازی نرم افزار و سی دی مولتی مدیا
طراحی و راه اندازی وب سایت

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان فردوسی ـ خ ایرانشهر ـ پلاک ۹

تلفن : ۰۲۱ - ۸۸۸۳۱۸۹۸ - ۸۸۸۲۸۹۳۸

لطفا جهت جلسه حضوری حتما با وقت قبلی اقدام نمائید تا از ناهماهنگی و معطل شدن جلوگیری گردد .

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده لشگرك - روبروی كوچه ازگل - خ. نخل - سازمان مركزی

تلفن : ۷۰~۲۲۴۴۲۰۶۰

منطقه ۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، ابتدای جاده لشگرك - روبروی جاده ازگل - خ. نخل

تلفن : ۲۲۴۴۰۹۹۹, ۲۲۴۴۱۴۷۲

منطقه ۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمطهری - خ. فجر - انتهای كوچه مدائن - پ. 58

تلفن : ۷~۸۸۸۴۳۰۳۲

منطقه ۶

نشانی : ایران، تهران، تهران، بزرگراه تهران - کرج - کیلومتر ۱۵ - شهرک پژوهش - بلوار پژوهش

تلفن : ۱۹ - ۶۶۰۲۶۳۱۷

نشانی : ایران، تهران، تهران، شهرک قدس - بلوار فرح‌زادی - انتهای بلوار پونک باختری

تلفن : ۴ - ۸۸۰۷۹۴۰۱

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه جوین

تلفن : ۷ - ۸۸۷۷۱۶۲۶ - ۲۴۱۳۰-۰۲۶۲۲۵

مطالعات، پژوهش های راهبردی - توسعه ای و کاربردی، مشاوره و اجرای نشست های علمی و کارگاههای توانمندسازی و مهارت افزایی سرمایه های انسانی، طراحی و تدوین سرفصلهای میان رشته ای حوزه های علوم انسانی ، دین، هنر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات

نشانی : ایران، تهران، تهران، تهران ـ بلوار کشاورز - روبروی پارک لاله - شماره 270

تلفن : 021- 88995686-8

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان دکتر مفتح - جنب دانشگاه تربیت معلم - کوچه شهید بوربور - پلاک ۱۵

تلفن : ۱۶ - ۸۸۸۱۰۳۱۳

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان آزادی - خیابان معراج

تلفن : ۶۶۰۱۲۹۱۵ - ۶۶۰۰۷۹۷۶

نشانی : ایران، تهران، تهران، ۱۴۱۶۶ - بلوار کشاورز - روبروی وزارت کشاورزی - شماره ۱۹۶

تلفن : ۸ - ۸۸۹۶۵۴۳۴

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان ولی‌عصر - نرسیده به میدان ولی‌عصر - کوچه شهید فرهنگ حسینی

تلفن : ۶۶۴۹۲۶۱۴ - ۶۶۴۹۲۶۱۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از چهارراه امام خمینی - جنب تالار محراب - پ. 3

تلفن : ۶۶۴۰۲۱۷۰, ۶۶۴۰۲۹۶۶

منطقه ۸

برنامه‌نویسی نرم‌افزارهای پزشکی، تحقیقاتی، علمی ـ اتوماسیون‌های اداری و مالی ـ کارت های اعتباریـ کتابهای الکترونیکی ـ سررسید دیجیتالی ـ صادر کننده نرم افزار ـ امور بازرگانی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان نامجو ـ ایستگاه مسجد ـ کوی فرهت ـ پلاک ۱۵ ـ واحد ۷

تلفن : ۷۷۵۸۴۰۲۰

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كارگر شمالی - خ. نصرت - ك. باغ نو - پ. 17 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۲۸۰۷۰

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه ولی عصر - دانشكده هنر 2 - دانشگاه آزاد اسلامی - پ. 995

تلفن : ۶۶۴۰۶۰۳۷

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمفتح - ضلع جنوبی ورزشگاه شهیدشیرودی - خ. ورزنده - روبروی فدراسیون كشتی - پ. 1/9 - جنب تالار هنر

تلفن : ۸۸۳۰۰۶۶۶, ۸۸۸۲۱۸۵۶, ۸۸۸۲۶۸۱۸

منطقه ۷

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. دكتر فاطمی - خ. پروین اعتصامی - ك. یكم - پ. 42

تلفن : ۷~۸۸۹۵۴۶۰۶

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. استادنجات الهی - بالاتر از سپند غربی - ش. 43 - ط. پنجم

تلفن : ۸۸۹۰۸۹۹۲, ۸۸۸۰۳۱۹۸

منطقه ۶

انتشار فصلنامه مهندسی مکانیک ـ انتشار خبرنامه الکترونیکی ـ برگزاری همایش کنفرانس و دوره های آموزشی ـ امور تبلیغات ـ خدمات طراحی گرافیکی و چاپ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ آزادی ـ دانشگاه صنعتی شریف ـ دانشکده مهندسی مکانیک ـ شماره ۲۳۵

تلفن : ۰۲۱ - ۶۶۰۲۱۵۱۲ - ۶۶۱۶۵۵۷۵

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. حافظ - خ. البرز - بن بست البرز - پ. 26 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۶۶۶۷۳

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. وحدت اسلامی - خ. فرهنگ - نبش كوچه غفاری - پ. 182

تلفن : ۵۵۳۸۷۱۱۷, ۵۵۳۸۷۰۰۹

منطقه ۱۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. طالقانی - بین خیابان فلسطین و وصال - پ. 104

تلفن : ۶۶۴۶۲۳۲۲

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. پاسداران - گلستان چهارم - نبش خیابان امیرابراهیمی - پ. 32

تلفن : ۲۲۵۴۵۸۱۶, ۲۲۵۴۷۰۷۰

منطقه ۴

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از پارك ساعی - نبش كوچه یاس

تلفن : ۷~۸۸۷۷۶۰۰۶

منطقه ۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شریعتی - روبروی خیابان شهیدمطهری - جنب سازمان گوشت

تلفن : ۸۸۴۰۴۲۴۶, ۸۸۴۰۷۵۱۱

منطقه ۷

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. اسكندری شمالی - نبش خیابان فرصت شیرازی - ساختمان شماره 1

تلفن : ۶۶۴۲۸۹۷۵

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. فخررازی - ساختمان شماره 3

تلفن : ۶۶۱۱۲۶۳۵, ۶۶۱۱۲۸۱۸, ۶۶۴۶۲۶۹۷

منطقه ۱۱

نشانی : ایران، تهران، تهران، کارگر شمالی - بعد از تقاطع دکتر فاطمی - کوچه دیدگاه - پلاک ۷

تلفن : ۸۸۹۶۰۶۰۹