آفتاب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

کد C34353

کد
C34353
نام مسئول :
دکتر محمد حجارتبار (استادیار)
نام مسئول :
پروفسور محمدرضا رجب‌زاده (استاد)
وابستگی :
غیردولتی (غیرانتفاعی)
منطقه :
۱
تاریخچه :
گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
شاخه فعاليت :
دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی

اطلاعات تماس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، دروازه شیراز، خیابان هزار جریب تقویم دانشگاهی: شروع: مهر پایان: تیر تلفن دفتر ریاست: ۲- ۶۸۵۱۴۱ - معاونان: - آموزشی: دکتر بهزاد شمس - پژوهشی: دکتر مهدی نعمت‌بخش - دانشجوئی: دکتر داریوش عابدی اداری، مالی: دکتر محمدباقر توکلی - رئیس روابط عمومی: آقای سیداصغر رفیعیائی تلفن: ۷۹۲۲۱۲۴ - رئیس روابط بین‌الملل: دکتر امیرهوشنگ زرگرزاده تلفن: ۷۹۲۳۰۷۷ تعداد اعضاء هیئت علمی: ۵۶۷ نفر تعداد دانشجویان: ۶۴۰۰ نفر تعداد دانش‌آموختگان (در سال تحصیلی ۷۸ - ۷۷): ۶۲۸ نفر تعداد کل دانش‌آموختگان از بدو تأسیس: ۲۶۸۷۹ نفر
نام مسئول :
م
تلفن :
۴۸ - ۶۸۰۰۴۲-۰۳۱۱
فکس :
۶۸۲۰۶۳ - ۶۸۵۱۴۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - دانشکده‌ها (دانشکده داروسازی)

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، دروازه شیراز، خیابان هزار جریب
نام مسئول :
دکتر غلامرضا اصغری
تلفن :
۷۹۲۲۵۵۱
فکس :
۶۸۰۰۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - دانشکده پزشکی

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، دامنه شمالی کوه صفه، حدفاصل خیابان هزار جریب و خیابان دانشگاه و بزرگراه صفه
نام مسئول :
دکتر حیدرعلی معینی
تلفن :
۶۸۸۴۴۶۶
فکس :
۶۸۸۵۹۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - دانشکده دندانپزشکی

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، دامنه شمالی کوه صفه حدفاصل خیابان هزار جریب و خیابان دانشگاه و بزرگراه صفه
نام مسئول :
دکتر رضا بیرنگ
تلفن :
۷۹۲۲۸۲۲
فکس :
۶۸۷۰۸۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - دانشکده بهداشت

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، دامنه شمالی کوه صفه حدفاصل خیابان هزار جریب و خیابان دانشگاه و بزرگراه صفه
نام مسئول :
دکتر محمد حسین تقدیسی
تلفن :
۶۸۸۸۶۲۸
فکس :
۶۸۲۵۰۹

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - دانشکده پرستاری و مامائی

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، دامنه شمالی کوه صفه حدفاصل خیابان هزار جریب و خیابان دانشگاه و بزرگراه صفه
نام مسئول :
دکتر حیدرعلی عابدی
تلفن :
۲۴۵۰۱۰
فکس :
۲۴۷۰۸۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، دامنه شمالی کوه صفه حدفاصل خیابان هزار جریب و خیابان دانشگاه و بزرگراه صفه
نام مسئول :
دکتر فریبا جعفری
تلفن :
۷۹۲۲۷۹۳
فکس :
۶۸۴۷۹۹

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - دانشکده علوم توانبخشی

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، دامنه شمالی کوه صفه حدفاصل خیابان هزار جریب و خیابان دانشگاه و بزرگراه صفه
نام مسئول :
دکتر فرود بهمنی
تلفن :
۶۸۷۲۷۰
فکس :
۶۸۷۲۷۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - بیمارستان‌های وابسته (مرکز پزشکی کاشان)

نشانى :
ایران، اصفهان، کاشان ، خیابان کاشانی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۶۶۷۳۱ - ۲۳۰۰۹۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز پزشکی نور و حضرت علی‌اصغر (ع)

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان استانداری
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۳ - ۲۲۲۱۲۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز پزشکی امین

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان ابن‌سینا
نام مسئول :
م
تلفن :
۴۵۵۰۵۱۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز پزشکی عیسی ابن مریم (ع)

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان شمس‌آبادی
نام مسئول :
م
تلفن :
۴ - ۲۳۹۰۱۲ و ۲۳۲۰۶۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز پزشکی چمران

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان سلمان فارسی
نام مسئول :
م
تلفن :
۵ - ۶۰۰۹۶۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز پزشکی فارابی

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، انتهای خیابان سلمان فارسی
نام مسئول :
م
تلفن :
۶ - ۵۲۱۴۶۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز پزشکی فیض

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان مدرس
نام مسئول :
م
تلفن :
۷ - ۴۵۲۰۳۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز پزشکی مدرس

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان آتشگاه
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۸۹۴۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز پزشکی الزهرا (س)

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان صفه
نام مسئول :
م
تلفن :
۹- ۶۸۰۰۵۴ و ۶۹۲۱۸۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز پزشکی سیدالشهداء (ع)

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان خیام
نام مسئول :
م
تلفن :
۷ - ۲۶۸۰۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز پزشکی امام موسی کاظم (ع)

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان کاوه
نام مسئول :
م
تلفن :
۳ - ۳۵۷۷۷۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مراکز تحقیقاتی (مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم)

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، فلکه شهدا - خیابان ابن سینا - مرکز پزشکی امین
نام مسئول :
دکتر مسعود امینی
تلفن :
۴۶۳۱۹۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز تحقیقات علوم رفتاری

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، فلکه شهدا، خیابان ابن سینا، مرکز پزشکی امین
نام مسئول :
دکتر غلامرضا قاسمی
تلفن :
۴۶۳۳۵۹

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، فلکه شهداء - خیابان ابن سینا، مرکز پزشکی امین
نام مسئول :
دکتر سید محمدرضا خادمی
تلفن :
۴۶۱۰۳۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز تحقیقات قلب و عروق

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، فلکه شهداء - خیابان ‌ابن سینا، مرکز پزشکی امین
نام مسئول :
دکتر نضال صراف‌زادگان
تلفن :
۴۶۰۷۸۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - کتابخانه مرکزی

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نام مسئول :
دکتر پیام کبیری
تلفن :
۷۹۲۲۲۵۲
فکس :
۶۸۲۴۰۷
پست الکترونيکى :
Kabiri-p@iran medical.com

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز مشاوره

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نام مسئول :
دکتر سیدعلی کاظمی
تلفن :
۷۹۲۲۲۰۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرکز خدمات رفاهی و پشتیبانی

نشانى :
ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نام مسئول :
م
تلفن :
۷۹۲۲۲۵۲

پیام پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


پیام آفتاب:

«آفتاب» هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعهٔ راهنمای خرید امن آسوده‌تر معامله کنید.

سایر شرکت‌های مشابه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان


شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مواد و تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی می باشد.

نشانی : ایران، اصفهان، اصفهان، اصفهان-خیابان میرداماد-چهار راه زهیرالاسلام-جنب داروخانه دکتر کوپایی-مجمع الماس

تلفن : 03132373631

عرضه کننده دستگاه های نظافت صنعتی وبیمارستانی

نشانی : ایران، البرز، کرج، خ مظاهری-خ 7-ساختمان سینا-واحد1-جهان پاک

تلفن : 02632212419--02632212432--09120933450--09109114250

آموزش کارکنان دولت، آموزش ضمن خدمت، آموزشهای سازمانی در حوزه های مدیریت، عمومی، فناوری اطلاعات، تخصصی شغلی و زبان انگلیسی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری، خیابان شهید قاسمی، پلاک 71 سایت: www.jdse.ir

تلفن : 021-66012801

نمایندگی رسمی از دانشگاهها و کالج های معتبر مالزی افتخار دارد که خدمات مشاوره خود را در زمینه های فوق با بهره گیری از آخرین اطلاعات و با برخورداری از کادر متخصص و تکیه بر تجربیات چند ساله خود ، بطورمستقیم و در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه پذیرش قطعی از دانشگاهها و کالج های زبان انگلیسی اخذ مینماید.

خدمات مشاوره ای و تحصیلی

1. مشاوره توسط مشاورین مجرب و تحصیلکرده در مالزی بطور رایگان

2. بررسی و ارزیابی مدارک تحصیلی و تعیین مناسبترین دانشگاه بطور رایگان

3. مشاوره و اخذ پذیرش تحصیلی جهت مشمولین فاقد پاسپورت

4. اخذ پذیرش تحصیلی از کلیه مراکز و کالج های زبان انگلیسی بطور رایگان

5. اخذ پذیرش تحصیلی در مقطع کارشناسی بطور رایگان

6. اخذ پذیرش تحصیلی از مقطع کاردانی به کارشناسی بطور رایگان

7. اخذ پذیرش تحصیلی در رشته هایMBA و DBA بطور رایگان

8. اخذ پذیرش تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

9. اخذ پذیرش تحصیلی در اکثر رشته ها و مقاطع بدون نیاز به IELTS

10. راهنمایی و کمک جهت تهیه ویزای تحصیلی بطور رایگان

11 . همراهی پس از پذیرش در کشور مقصد و هنگام ثبت نام در دانشگاهتلفن مستقیم مالزی : ۰۰۶۰۱۶۳۳۹۳۵۹۵ - ۰۰۶۰۱۲۶۵۰۰۸۸۵

خط تلفن ویژه تهران : ۸۴۳۱۳۸۰۳ - ۰۲۱

با استفاده از خط تلفن ویژه تهران میتوانید با هزینه داخلی‌ تهران به صورت مستقیم با مشاوران ما در مالزی ارتباط برقرار کرده و مشاور نمایید.سایت : www.studyapply.com

ایمیل : studyaply@yahoo.com

نشانی : ایران، تهران، تهران، studyaply@yahoo.com

تلفن : 84313803

تحصیل + کارثابت + اقامت دائم تنها نماینده ایران

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ امام خ شیخ هادی پ ۱۰۸

تلفن : ۶۶۷۳۱۱۷۶

ارائه خدمات مهاجرت کانادا در زمینه های سرمایه گذاری، نیروی متخصص و ... ارائه خدمات ویژه برای پزشکان ایرانی به منظور ورود به سیستم پزشکی کانادا، ارائه بسته های اطلاعاتی شخصی کاریابی و شناخت بازار کانادا و تهیه اطلاعات تجاری و اقتصادی کانادا برای مدیران و تجار موفق

نشانی : ایران، تهران، تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از اسفندیاری، خیابان تور، پلاک ۶۶

تلفن : ۰۲۱-۲۲۰۲۵۰۸۴

مطالعات، پژوهش های راهبردی - توسعه ای و کاربردی، مشاوره و اجرای نشست های علمی و کارگاههای توانمندسازی و مهارت افزایی سرمایه های انسانی، طراحی و تدوین سرفصلهای میان رشته ای حوزه های علوم انسانی ، دین، هنر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات

نشانی : ایران، تهران، تهران، تهران ـ بلوار کشاورز - روبروی پارک لاله - شماره 270

تلفن : 021- 88995686-8

برنامه‌نویسی نرم‌افزارهای پزشکی، تحقیقاتی، علمی ـ اتوماسیون‌های اداری و مالی ـ کارت های اعتباریـ کتابهای الکترونیکی ـ سررسید دیجیتالی ـ صادر کننده نرم افزار ـ امور بازرگانی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان نامجو ـ ایستگاه مسجد ـ کوی فرهت ـ پلاک ۱۵ ـ واحد ۷

تلفن : ۷۷۵۸۴۰۲۰

۱ـ ارائه خدمات نشر الکترونیک با مجوزرسمی نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اسکن منابع کاغذی(کتاب، نشریه، پایان نامه، پرونده ها)، میکروفیلم و میکرو فیش، نقشه

۲ـ تهیه و تامین منابع اطلاعاتی از داخل و خارج کشور

۳ـ ارائه کننده استانداردهای صنعتی نظیر DIN,ASTM,ISO,BSI,ASME,IEEE,...

۴ـ فروش کتاب های فنی مهندسی لاتین با فرمت PDF

۵ـ تکثیر لیزری جزوات و پایان نامه
۶ـ چاپ کتاب با مجوز و ثبت کتابخانه ملی

نشانی : ایران، تهران، تهران، بالاتر از میدان هفت حوض(نبوت) ـ خیابان وحید شرقی ـ مجتمع تجاری اداری کیش ـ طبقه ۶ ـ واحد ۱۱

تلفن : +۹۸ ۲۱ ۷۷۴۹۵۳۲۴

انتشار فصلنامه مهندسی مکانیک ـ انتشار خبرنامه الکترونیکی ـ برگزاری همایش کنفرانس و دوره های آموزشی ـ امور تبلیغات ـ خدمات طراحی گرافیکی و چاپ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ آزادی ـ دانشگاه صنعتی شریف ـ دانشکده مهندسی مکانیک ـ شماره ۲۳۵

تلفن : ۰۲۱ - ۶۶۰۲۱۵۱۲ - ۶۶۱۶۵۵۷۵

طراحی لوگو و علامت تجاری (آرم)
طراحی و چاپ کارت ویزیت
طراحی و چاپ اوراق اداری شامل سربرگ و پاکت در ابعاد مختلف
طراحی و چاپ کاتالوگ و فولدر
آماده سازی نرم افزار و سی دی مولتی مدیا
طراحی و راه اندازی وب سایت

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان فردوسی ـ خ ایرانشهر ـ پلاک ۹

تلفن : ۰۲۱ - ۸۸۸۳۱۸۹۸ - ۸۸۸۲۸۹۳۸

لطفا جهت جلسه حضوری حتما با وقت قبلی اقدام نمائید تا از ناهماهنگی و معطل شدن جلوگیری گردد .

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه ولی عصر - دانشكده هنر 2 - دانشگاه آزاد اسلامی - پ. 995

تلفن : ۶۶۴۰۶۰۳۷

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمفتح - ضلع جنوبی ورزشگاه شهیدشیرودی - خ. ورزنده - روبروی فدراسیون كشتی - پ. 1/9 - جنب تالار هنر

تلفن : ۸۸۳۰۰۶۶۶, ۸۸۸۲۱۸۵۶, ۸۸۸۲۶۸۱۸

منطقه ۷

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. دكتر فاطمی - خ. پروین اعتصامی - ك. یكم - پ. 42

تلفن : ۷~۸۸۹۵۴۶۰۶

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كارگر شمالی - خ. نصرت - ك. باغ نو - پ. 17 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۲۸۰۷۰

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده لشگرك - روبروی كوچه ازگل - خ. نخل - سازمان مركزی

تلفن : ۷۰~۲۲۴۴۲۰۶۰

منطقه ۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، ابتدای جاده لشگرك - روبروی جاده ازگل - خ. نخل

تلفن : ۲۲۴۴۰۹۹۹, ۲۲۴۴۱۴۷۲

منطقه ۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمطهری - خ. فجر - انتهای كوچه مدائن - پ. 58

تلفن : ۷~۸۸۸۴۳۰۳۲

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از چهارراه امام خمینی - جنب تالار محراب - پ. 3

تلفن : ۶۶۴۰۲۱۷۰, ۶۶۴۰۲۹۶۶

منطقه ۸

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. استادنجات الهی - بالاتر از سپند غربی - ش. 43 - ط. پنجم

تلفن : ۸۸۹۰۸۹۹۲, ۸۸۸۰۳۱۹۸

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. حافظ - خ. البرز - بن بست البرز - پ. 26 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۶۶۶۷۳

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. وحدت اسلامی - خ. فرهنگ - نبش كوچه غفاری - پ. 182

تلفن : ۵۵۳۸۷۱۱۷, ۵۵۳۸۷۰۰۹

منطقه ۱۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. طالقانی - بین خیابان فلسطین و وصال - پ. 104

تلفن : ۶۶۴۶۲۳۲۲

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. پاسداران - گلستان چهارم - نبش خیابان امیرابراهیمی - پ. 32

تلفن : ۲۲۵۴۵۸۱۶, ۲۲۵۴۷۰۷۰

منطقه ۴

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از پارك ساعی - نبش كوچه یاس

تلفن : ۷~۸۸۷۷۶۰۰۶

منطقه ۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شریعتی - روبروی خیابان شهیدمطهری - جنب سازمان گوشت

تلفن : ۸۸۴۰۴۲۴۶, ۸۸۴۰۷۵۱۱

منطقه ۷

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. اسكندری شمالی - نبش خیابان فرصت شیرازی - ساختمان شماره 1

تلفن : ۶۶۴۲۸۹۷۵

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. فخررازی - ساختمان شماره 3

تلفن : ۶۶۱۱۲۶۳۵, ۶۶۱۱۲۸۱۸, ۶۶۴۶۲۶۹۷

منطقه ۱۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، بولوار اكبری - خ. قاسمی - پشت دانشگاه صنعتی شریف

تلفن : ۶۶۰۰۵۷۱۰, ۶~۶۶۱۶۵۱۵۲

منطقه ۲

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - خ. ناهید غربی - پ. 23

تلفن : ۷۷۹۱۲۴۵۸

منطقه ۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. امامت - ضلع غربی میدان - روبروی داروخانه فرح - ط. سوم

تلفن : ۷۷۴۷۵۱۱۱, ۷۷۴۷۱۵۱۵

منطقه ۱۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. توحید - خ. پرچم - پ. 16/8

تلفن : ۶۶۴۲۹۱۲۹

منطقه ۲

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. فلسطین - خ. روانمهر - پ. 5

تلفن : ۶۶۴۰۳۶۵۳, ۶۶۴۰۲۷۴۱, ۶۶۴۰۴۹۲۸

منطقه ۱۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كارگر شمالی - خ. خسروی - پ. 32

تلفن : ۸۸۰۰۷۲۲۸

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - چهارراه كالج - ك. البرز - پ. 26

تلفن : ۶۶۴۱۲۱۰۶

منطقه ۶