آفتاب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

کد C34349

کد
C34349
وابستگی :
دولتی و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارا&#
نام مسئول :
آقای محسن طباطبایی‌‌منش (مربی)
منطقه :
۱
منطقه :
۱
شاخه فعاليت :
دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی

اطلاعات تماس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان اسدآبادی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، انتهای خیابان بهار
نام مسئول :
م
تلفن :
۶ - ۸۰۷۲۶۳ و ۸۰۳۱۳۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان بوعلی سینا

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، مراغه ، خیابان ۱۷ شهریور
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۳۵۲۵ و ۲۲۲۲۵۵ - ۰۴۲۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان امام خمینی (ره)

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، عجب شیر میدان بسیج
نام مسئول :
م
تلفن :
۴ - ۴۲۰۲ و ۰۴۲۷۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان امام خمینی (ره)

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، میانه ، خیابان امام
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۴۷۲۶ و ۳۴۷۲۱ - ۰۴۲۳۲۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان امام خمینی (ره)

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، سرآب ، خیابان امام
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۰۳۲ و ۲۲۲۲ - ۰۴۳۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان شهید علی آبادی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، هشترود ، خیابان امام
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۹۹۴ و ۲ - ۲۴۶۰ - ۰۴۲۳۶۲۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان رازی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، مرند ، خیابان امام
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۶۶۶۵ و ۳ - ۲۳۱۳۱ - ۰۴۹۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان شبستر

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، شبستر ، خیابان امام
نام مسئول :
م
تلفن :
۵۷۰۰ و ۵ - ۲۰۵۴ -۰۴۷۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان خامنه

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، خامنه و دریان ، خیابان شیخ خیابانی
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۲۵۶ و ۳۲۵۵-۰۴۷۲۲۳۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان امام‌خمینی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، بناب ، خیابان امام‌خمینی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۹۶۷۶ و ۲۳۰۹۰-۰۴۲۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان شهید مدنی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، آذرشهر ، خیابان امام
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۰۹۶ و ۷۷۷۷-۰۴۲۷۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان اسکو

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، اسکو ، خیابان امام
نام مسئول :
م
تلفن :
۵۴۳۱ و ۲۰۲۰-۰۴۲۹۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان آل‌احمد

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، اهر ، خیابان آل‌احمد
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۵۱۷۳ و ۳۲۰۰۱۰-۰۴۲۶۲۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان شهید مدنی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، خیابان دانشگاه
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۳۵۷۷۷۰ و ۳۳۵۷۷۶۸۰۹

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان شهید قاضی طباطبائی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، بیمارستان شهید قاضی طباطبائی
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۳۴۳۸۸۸ و ۳- ۲۳۴۳۸۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان آیت‌الله طالقانی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، میدان راه‌آهن
نام مسئول :
م
تلفن :
۴۴۵۵۵۸۹ و ۴۴۵۵۵۸۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان شهدا

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، خیابان ائل گلی
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۳۲۸۸۲۲ و ۳۳۲۹۳۳۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان رازی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، خیابان ائل گلی
نام مسئول :
م
تلفن :
۹۰ - ۳۳۸۰۴۴۸۶ و ۳۳۸۰۳۵۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - مراکز تحقیقاتی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان امام‌خمینی
نام مسئول :
آقای حسن فلاح
تلفن :
۳۳۴۷۰۵۴ (داخلى ۱۳۳)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - مرکز مشاوره

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان امام‌خمینی
نام مسئول :
آقای فرخ کوکبه
تلفن :
۳۳۵۲۷۹۹
فکس :
۳۳۵۵۹۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - مرکز خدمات رفاهی و پشتیبانی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان امام‌خمینی
نام مسئول :
آقای میرسجاد سید موسوی
تلفن :
۳۳۵۵۷۹۳ - ۳۳۵۹۴۷۳
فکس :
۳۳۵۵۹۳۱ - ۳۳۵۵۹۵۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، فلکه دانشگاه - تقاطع خیابان‌های دانشگاه و گُل‌گشت
نام مسئول :
دکتر مسعود پزشکیان
تلفن :
۵ - ۳۵۵۹۲۱ و ۳ - ۳۳۴۶۱۰ـ۰۴۱۱
فکس :
۳۳۴۲۷۶۱
پست الکترونيکى :
Pezeshkianm@tbzmed.ca.ir
نشانى سايت اينترنتى :
Http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دانشکده‌ها (دانشکده پزشکی)

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، پردیس دانشگاه
نام مسئول :
دکتر جلیل واعظ قرامکلی
تلفن :
۹ - ۳۳۴۰۸۱ و ۳۳۴۱۳۰۶
فکس :
۳۳۴۱۳۰۶

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - داروسازی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، پردیس دانشگاه
نام مسئول :
دکتر محمدحسین زرین‌تن
تلفن :
۹ - ۳۳۴۰۰۸۱ و ۳۳۴۱۳۱۵
فکس :
۳۳۴۴۷۹۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دانشکده توانبخشی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، پردیس دانشگاه
نام مسئول :
دکتر سلطانعلی محبوب
تلفن :
۳۳۵۲۰۶۱
فکس :
۳۳۵۲۰۶۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دانشکده پیراپزشکی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، کوی ولی عصر - خیابان توانیر شمالی
نام مسئول :
دکتر عبدالناصر رفیع
تلفن :
۳۳۰۳۷۴۴ - ۳۳۰۳۷۷۴۱
فکس :
۳۳۱۸۳۷۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دانشکده پرستاری و مامائی تبریز

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، خیابان شریعتی جنوبی - نرسیده به خیابان آزادی
نام مسئول :
دکتر زینت میابی
تلفن :
۴۹۰۳۶۴ - ۴۹۶۷۷۰
فکس :
۴۹۰۳۶۴ - ۴۹۶۷۷۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دانشکده پرستاری و مامائی اهر

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، اهر ، اهر
نام مسئول :
دکتر محمد ابراهیم عیانی
تلفن :
۲۵۰۷۱ - ۴۲۶۲۲
فکس :
۲۵۰۷ - ۰۴۲۶۲۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دانشکده پرستاری و مامائی مراغه

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، مراغه ، خیابان معلم شمالی
نام مسئول :
اصغر تنومند خوشه‌مهر
تلفن :
۲۲۱۲۷۳ - ۰۴۲۱
فکس :
۲۲۱۶۳۶ - ۰۴۲۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان امام خمینی (ره)

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، خیابان دانشگاه
نام مسئول :
م
تلفن :
۹ - ۳۳۴۷۰۵۴ و ۳۳۴۰۷۳۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان الزهرا (س)

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، خیابان ارتش جمهوری
نام مسئول :
م
تلفن :
۵۵۶۱۵۳۱ - ۵۵۳۹۱۶۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان سینا

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، تبریز
نام مسئول :
م
تلفن :
۶ - ۴۴۱۲۱۰۱ و ۴۴۱۲۱۵۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان کودکان

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، خیابان شش‌کلان
نام مسئول :
م
تلفن :
۵ - ۵۲۲۹۸۹۱ و ۵۲۱۷۰۰۳

پیام پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


پیام آفتاب:

«آفتاب» هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعهٔ راهنمای خرید امن آسوده‌تر معامله کنید.

سایر شرکت‌های مشابه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی


شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مواد و تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی می باشد.

نشانی : ایران، اصفهان، اصفهان، اصفهان-خیابان میرداماد-چهار راه زهیرالاسلام-جنب داروخانه دکتر کوپایی-مجمع الماس

تلفن : 03132373631

عرضه کننده دستگاه های نظافت صنعتی وبیمارستانی

نشانی : ایران، البرز، کرج، خ مظاهری-خ 7-ساختمان سینا-واحد1-جهان پاک

تلفن : 02632212419--02632212432--09120933450--09109114250

آموزش کارکنان دولت، آموزش ضمن خدمت، آموزشهای سازمانی در حوزه های مدیریت، عمومی، فناوری اطلاعات، تخصصی شغلی و زبان انگلیسی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری، خیابان شهید قاسمی، پلاک 71 سایت: www.jdse.ir

تلفن : 021-66012801

نمایندگی رسمی از دانشگاهها و کالج های معتبر مالزی افتخار دارد که خدمات مشاوره خود را در زمینه های فوق با بهره گیری از آخرین اطلاعات و با برخورداری از کادر متخصص و تکیه بر تجربیات چند ساله خود ، بطورمستقیم و در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه پذیرش قطعی از دانشگاهها و کالج های زبان انگلیسی اخذ مینماید.

خدمات مشاوره ای و تحصیلی

1. مشاوره توسط مشاورین مجرب و تحصیلکرده در مالزی بطور رایگان

2. بررسی و ارزیابی مدارک تحصیلی و تعیین مناسبترین دانشگاه بطور رایگان

3. مشاوره و اخذ پذیرش تحصیلی جهت مشمولین فاقد پاسپورت

4. اخذ پذیرش تحصیلی از کلیه مراکز و کالج های زبان انگلیسی بطور رایگان

5. اخذ پذیرش تحصیلی در مقطع کارشناسی بطور رایگان

6. اخذ پذیرش تحصیلی از مقطع کاردانی به کارشناسی بطور رایگان

7. اخذ پذیرش تحصیلی در رشته هایMBA و DBA بطور رایگان

8. اخذ پذیرش تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

9. اخذ پذیرش تحصیلی در اکثر رشته ها و مقاطع بدون نیاز به IELTS

10. راهنمایی و کمک جهت تهیه ویزای تحصیلی بطور رایگان

11 . همراهی پس از پذیرش در کشور مقصد و هنگام ثبت نام در دانشگاهتلفن مستقیم مالزی : ۰۰۶۰۱۶۳۳۹۳۵۹۵ - ۰۰۶۰۱۲۶۵۰۰۸۸۵

خط تلفن ویژه تهران : ۸۴۳۱۳۸۰۳ - ۰۲۱

با استفاده از خط تلفن ویژه تهران میتوانید با هزینه داخلی‌ تهران به صورت مستقیم با مشاوران ما در مالزی ارتباط برقرار کرده و مشاور نمایید.سایت : www.studyapply.com

ایمیل : studyaply@yahoo.com

نشانی : ایران، تهران، تهران، studyaply@yahoo.com

تلفن : 84313803

تحصیل + کارثابت + اقامت دائم تنها نماینده ایران

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ امام خ شیخ هادی پ ۱۰۸

تلفن : ۶۶۷۳۱۱۷۶

ارائه خدمات مهاجرت کانادا در زمینه های سرمایه گذاری، نیروی متخصص و ... ارائه خدمات ویژه برای پزشکان ایرانی به منظور ورود به سیستم پزشکی کانادا، ارائه بسته های اطلاعاتی شخصی کاریابی و شناخت بازار کانادا و تهیه اطلاعات تجاری و اقتصادی کانادا برای مدیران و تجار موفق

نشانی : ایران، تهران، تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از اسفندیاری، خیابان تور، پلاک ۶۶

تلفن : ۰۲۱-۲۲۰۲۵۰۸۴

مطالعات، پژوهش های راهبردی - توسعه ای و کاربردی، مشاوره و اجرای نشست های علمی و کارگاههای توانمندسازی و مهارت افزایی سرمایه های انسانی، طراحی و تدوین سرفصلهای میان رشته ای حوزه های علوم انسانی ، دین، هنر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات

نشانی : ایران، تهران، تهران، تهران ـ بلوار کشاورز - روبروی پارک لاله - شماره 270

تلفن : 021- 88995686-8

برنامه‌نویسی نرم‌افزارهای پزشکی، تحقیقاتی، علمی ـ اتوماسیون‌های اداری و مالی ـ کارت های اعتباریـ کتابهای الکترونیکی ـ سررسید دیجیتالی ـ صادر کننده نرم افزار ـ امور بازرگانی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان نامجو ـ ایستگاه مسجد ـ کوی فرهت ـ پلاک ۱۵ ـ واحد ۷

تلفن : ۷۷۵۸۴۰۲۰

۱ـ ارائه خدمات نشر الکترونیک با مجوزرسمی نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اسکن منابع کاغذی(کتاب، نشریه، پایان نامه، پرونده ها)، میکروفیلم و میکرو فیش، نقشه

۲ـ تهیه و تامین منابع اطلاعاتی از داخل و خارج کشور

۳ـ ارائه کننده استانداردهای صنعتی نظیر DIN,ASTM,ISO,BSI,ASME,IEEE,...

۴ـ فروش کتاب های فنی مهندسی لاتین با فرمت PDF

۵ـ تکثیر لیزری جزوات و پایان نامه
۶ـ چاپ کتاب با مجوز و ثبت کتابخانه ملی

نشانی : ایران، تهران، تهران، بالاتر از میدان هفت حوض(نبوت) ـ خیابان وحید شرقی ـ مجتمع تجاری اداری کیش ـ طبقه ۶ ـ واحد ۱۱

تلفن : +۹۸ ۲۱ ۷۷۴۹۵۳۲۴

انتشار فصلنامه مهندسی مکانیک ـ انتشار خبرنامه الکترونیکی ـ برگزاری همایش کنفرانس و دوره های آموزشی ـ امور تبلیغات ـ خدمات طراحی گرافیکی و چاپ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ آزادی ـ دانشگاه صنعتی شریف ـ دانشکده مهندسی مکانیک ـ شماره ۲۳۵

تلفن : ۰۲۱ - ۶۶۰۲۱۵۱۲ - ۶۶۱۶۵۵۷۵

طراحی لوگو و علامت تجاری (آرم)
طراحی و چاپ کارت ویزیت
طراحی و چاپ اوراق اداری شامل سربرگ و پاکت در ابعاد مختلف
طراحی و چاپ کاتالوگ و فولدر
آماده سازی نرم افزار و سی دی مولتی مدیا
طراحی و راه اندازی وب سایت

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان فردوسی ـ خ ایرانشهر ـ پلاک ۹

تلفن : ۰۲۱ - ۸۸۸۳۱۸۹۸ - ۸۸۸۲۸۹۳۸

لطفا جهت جلسه حضوری حتما با وقت قبلی اقدام نمائید تا از ناهماهنگی و معطل شدن جلوگیری گردد .

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه ولی عصر - دانشكده هنر 2 - دانشگاه آزاد اسلامی - پ. 995

تلفن : ۶۶۴۰۶۰۳۷

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمفتح - ضلع جنوبی ورزشگاه شهیدشیرودی - خ. ورزنده - روبروی فدراسیون كشتی - پ. 1/9 - جنب تالار هنر

تلفن : ۸۸۳۰۰۶۶۶, ۸۸۸۲۱۸۵۶, ۸۸۸۲۶۸۱۸

منطقه ۷

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. دكتر فاطمی - خ. پروین اعتصامی - ك. یكم - پ. 42

تلفن : ۷~۸۸۹۵۴۶۰۶

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كارگر شمالی - خ. نصرت - ك. باغ نو - پ. 17 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۲۸۰۷۰

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده لشگرك - روبروی كوچه ازگل - خ. نخل - سازمان مركزی

تلفن : ۷۰~۲۲۴۴۲۰۶۰

منطقه ۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، ابتدای جاده لشگرك - روبروی جاده ازگل - خ. نخل

تلفن : ۲۲۴۴۰۹۹۹, ۲۲۴۴۱۴۷۲

منطقه ۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمطهری - خ. فجر - انتهای كوچه مدائن - پ. 58

تلفن : ۷~۸۸۸۴۳۰۳۲

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از چهارراه امام خمینی - جنب تالار محراب - پ. 3

تلفن : ۶۶۴۰۲۱۷۰, ۶۶۴۰۲۹۶۶

منطقه ۸

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. استادنجات الهی - بالاتر از سپند غربی - ش. 43 - ط. پنجم

تلفن : ۸۸۹۰۸۹۹۲, ۸۸۸۰۳۱۹۸

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. حافظ - خ. البرز - بن بست البرز - پ. 26 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۶۶۶۷۳

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. وحدت اسلامی - خ. فرهنگ - نبش كوچه غفاری - پ. 182

تلفن : ۵۵۳۸۷۱۱۷, ۵۵۳۸۷۰۰۹

منطقه ۱۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. طالقانی - بین خیابان فلسطین و وصال - پ. 104

تلفن : ۶۶۴۶۲۳۲۲

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. پاسداران - گلستان چهارم - نبش خیابان امیرابراهیمی - پ. 32

تلفن : ۲۲۵۴۵۸۱۶, ۲۲۵۴۷۰۷۰

منطقه ۴

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از پارك ساعی - نبش كوچه یاس

تلفن : ۷~۸۸۷۷۶۰۰۶

منطقه ۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شریعتی - روبروی خیابان شهیدمطهری - جنب سازمان گوشت

تلفن : ۸۸۴۰۴۲۴۶, ۸۸۴۰۷۵۱۱

منطقه ۷

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. اسكندری شمالی - نبش خیابان فرصت شیرازی - ساختمان شماره 1

تلفن : ۶۶۴۲۸۹۷۵

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. فخررازی - ساختمان شماره 3

تلفن : ۶۶۱۱۲۶۳۵, ۶۶۱۱۲۸۱۸, ۶۶۴۶۲۶۹۷

منطقه ۱۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، بولوار اكبری - خ. قاسمی - پشت دانشگاه صنعتی شریف

تلفن : ۶۶۰۰۵۷۱۰, ۶~۶۶۱۶۵۱۵۲

منطقه ۲

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - خ. ناهید غربی - پ. 23

تلفن : ۷۷۹۱۲۴۵۸

منطقه ۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. امامت - ضلع غربی میدان - روبروی داروخانه فرح - ط. سوم

تلفن : ۷۷۴۷۵۱۱۱, ۷۷۴۷۱۵۱۵

منطقه ۱۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، م. توحید - خ. پرچم - پ. 16/8

تلفن : ۶۶۴۲۹۱۲۹

منطقه ۲

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. فلسطین - خ. روانمهر - پ. 5

تلفن : ۶۶۴۰۳۶۵۳, ۶۶۴۰۲۷۴۱, ۶۶۴۰۴۹۲۸

منطقه ۱۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كارگر شمالی - خ. خسروی - پ. 32

تلفن : ۸۸۰۰۷۲۲۸

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - چهارراه كالج - ك. البرز - پ. 26

تلفن : ۶۶۴۱۲۱۰۶

منطقه ۶