آفتاب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

کد C34349

کد
C34349
وابستگی :
دولتی و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارا&#
نام مسئول :
آقای محسن طباطبایی‌‌منش (مربی)
منطقه :
۱
منطقه :
۱
شاخه فعاليت :
دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی

اطلاعات تماس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان اسدآبادی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، انتهای خیابان بهار
نام مسئول :
م
تلفن :
۶ - ۸۰۷۲۶۳ و ۸۰۳۱۳۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان بوعلی سینا

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، مراغه ، خیابان ۱۷ شهریور
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۲۳۵۲۵ و ۲۲۲۲۵۵ - ۰۴۲۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان امام خمینی (ره)

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، عجب شیر میدان بسیج
نام مسئول :
م
تلفن :
۴ - ۴۲۰۲ و ۰۴۲۷۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان امام خمینی (ره)

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، میانه ، خیابان امام
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۴۷۲۶ و ۳۴۷۲۱ - ۰۴۲۳۲۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان امام خمینی (ره)

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، سرآب ، خیابان امام
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۰۳۲ و ۲۲۲۲ - ۰۴۳۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان شهید علی آبادی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، هشترود ، خیابان امام
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۹۹۴ و ۲ - ۲۴۶۰ - ۰۴۲۳۶۲۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان رازی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، مرند ، خیابان امام
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۶۶۶۵ و ۳ - ۲۳۱۳۱ - ۰۴۹۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان شبستر

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، شبستر ، خیابان امام
نام مسئول :
م
تلفن :
۵۷۰۰ و ۵ - ۲۰۵۴ -۰۴۷۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان خامنه

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، خامنه و دریان ، خیابان شیخ خیابانی
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۲۵۶ و ۳۲۵۵-۰۴۷۲۲۳۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان امام‌خمینی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، بناب ، خیابان امام‌خمینی
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۹۶۷۶ و ۲۳۰۹۰-۰۴۲۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان شهید مدنی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، آذرشهر ، خیابان امام
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۰۹۶ و ۷۷۷۷-۰۴۲۷۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان اسکو

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، اسکو ، خیابان امام
نام مسئول :
م
تلفن :
۵۴۳۱ و ۲۰۲۰-۰۴۲۹۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان آل‌احمد

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، اهر ، خیابان آل‌احمد
نام مسئول :
م
تلفن :
۲۵۱۷۳ و ۳۲۰۰۱۰-۰۴۲۶۲۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان شهید مدنی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، خیابان دانشگاه
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۳۵۷۷۷۰ و ۳۳۵۷۷۶۸۰۹

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان شهید قاضی طباطبائی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، بیمارستان شهید قاضی طباطبائی
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۳۴۳۸۸۸ و ۳- ۲۳۴۳۸۱۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان آیت‌الله طالقانی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، میدان راه‌آهن
نام مسئول :
م
تلفن :
۴۴۵۵۵۸۹ و ۴۴۵۵۵۸۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان شهدا

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، خیابان ائل گلی
نام مسئول :
م
تلفن :
۳۳۲۸۸۲۲ و ۳۳۲۹۳۳۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان رازی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، خیابان ائل گلی
نام مسئول :
م
تلفن :
۹۰ - ۳۳۸۰۴۴۸۶ و ۳۳۸۰۳۵۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - مراکز تحقیقاتی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان امام‌خمینی
نام مسئول :
آقای حسن فلاح
تلفن :
۳۳۴۷۰۵۴ (داخلى ۱۳۳)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - مرکز مشاوره

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان امام‌خمینی
نام مسئول :
آقای فرخ کوکبه
تلفن :
۳۳۵۲۷۹۹
فکس :
۳۳۵۵۹۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - مرکز خدمات رفاهی و پشتیبانی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان امام‌خمینی
نام مسئول :
آقای میرسجاد سید موسوی
تلفن :
۳۳۵۵۷۹۳ - ۳۳۵۹۴۷۳
فکس :
۳۳۵۵۹۳۱ - ۳۳۵۵۹۵۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، فلکه دانشگاه - تقاطع خیابان‌های دانشگاه و گُل‌گشت
نام مسئول :
دکتر مسعود پزشکیان
تلفن :
۵ - ۳۵۵۹۲۱ و ۳ - ۳۳۴۶۱۰ـ۰۴۱۱
فکس :
۳۳۴۲۷۶۱
پست الکترونيکى :
Pezeshkianm@tbzmed.ca.ir
نشانى سايت اينترنتى :
Http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دانشکده‌ها (دانشکده پزشکی)

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، پردیس دانشگاه
نام مسئول :
دکتر جلیل واعظ قرامکلی
تلفن :
۹ - ۳۳۴۰۸۱ و ۳۳۴۱۳۰۶
فکس :
۳۳۴۱۳۰۶

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - داروسازی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، پردیس دانشگاه
نام مسئول :
دکتر محمدحسین زرین‌تن
تلفن :
۹ - ۳۳۴۰۰۸۱ و ۳۳۴۱۳۱۵
فکس :
۳۳۴۴۷۹۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دانشکده توانبخشی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، پردیس دانشگاه
نام مسئول :
دکتر سلطانعلی محبوب
تلفن :
۳۳۵۲۰۶۱
فکس :
۳۳۵۲۰۶۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دانشکده پیراپزشکی

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، کوی ولی عصر - خیابان توانیر شمالی
نام مسئول :
دکتر عبدالناصر رفیع
تلفن :
۳۳۰۳۷۴۴ - ۳۳۰۳۷۷۴۱
فکس :
۳۳۱۸۳۷۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دانشکده پرستاری و مامائی تبریز

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، خیابان شریعتی جنوبی - نرسیده به خیابان آزادی
نام مسئول :
دکتر زینت میابی
تلفن :
۴۹۰۳۶۴ - ۴۹۶۷۷۰
فکس :
۴۹۰۳۶۴ - ۴۹۶۷۷۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دانشکده پرستاری و مامائی اهر

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، اهر ، اهر
نام مسئول :
دکتر محمد ابراهیم عیانی
تلفن :
۲۵۰۷۱ - ۴۲۶۲۲
فکس :
۲۵۰۷ - ۰۴۲۶۲۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دانشکده پرستاری و مامائی مراغه

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، مراغه ، خیابان معلم شمالی
نام مسئول :
اصغر تنومند خوشه‌مهر
تلفن :
۲۲۱۲۷۳ - ۰۴۲۱
فکس :
۲۲۱۶۳۶ - ۰۴۲۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان امام خمینی (ره)

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، خیابان دانشگاه
نام مسئول :
م
تلفن :
۹ - ۳۳۴۷۰۵۴ و ۳۳۴۰۷۳۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان الزهرا (س)

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، خیابان ارتش جمهوری
نام مسئول :
م
تلفن :
۵۵۶۱۵۳۱ - ۵۵۳۹۱۶۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان سینا

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، تبریز
نام مسئول :
م
تلفن :
۶ - ۴۴۱۲۱۰۱ و ۴۴۱۲۱۵۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - بیمارستان کودکان

نشانى :
ایران، آذربایجان‌شرقی، تبریز ، خیابان شش‌کلان
نام مسئول :
م
تلفن :
۵ - ۵۲۲۹۸۹۱ و ۵۲۱۷۰۰۳

پیام پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


پیام آفتاب:

«آفتاب» هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعهٔ راهنمای خرید امن آسوده‌تر معامله کنید.

سایر شرکت‌های مشابه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی


طراحی لوگو و علامت تجاری (آرم)
طراحی و چاپ کارت ویزیت
طراحی و چاپ اوراق اداری شامل سربرگ و پاکت در ابعاد مختلف
طراحی و چاپ کاتالوگ و فولدر
آماده سازی نرم افزار و سی دی مولتی مدیا
طراحی و راه اندازی وب سایت

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان فردوسی ـ خ ایرانشهر ـ پلاک ۹

تلفن : ۰۲۱ - ۸۸۸۳۱۸۹۸ - ۸۸۸۲۸۹۳۸

لطفا جهت جلسه حضوری حتما با وقت قبلی اقدام نمائید تا از ناهماهنگی و معطل شدن جلوگیری گردد .

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، جاده لشگرك - روبروی كوچه ازگل - خ. نخل - سازمان مركزی

تلفن : ۷۰~۲۲۴۴۲۰۶۰

منطقه ۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، ابتدای جاده لشگرك - روبروی جاده ازگل - خ. نخل

تلفن : ۲۲۴۴۰۹۹۹, ۲۲۴۴۱۴۷۲

منطقه ۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمطهری - خ. فجر - انتهای كوچه مدائن - پ. 58

تلفن : ۷~۸۸۸۴۳۰۳۲

منطقه ۶

نشانی : ایران، تهران، تهران، بزرگراه تهران - کرج - کیلومتر ۱۵ - شهرک پژوهش - بلوار پژوهش

تلفن : ۱۹ - ۶۶۰۲۶۳۱۷

نشانی : ایران، تهران، تهران، شهرک قدس - بلوار فرح‌زادی - انتهای بلوار پونک باختری

تلفن : ۴ - ۸۸۰۷۹۴۰۱

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه جوین

تلفن : ۷ - ۸۸۷۷۱۶۲۶ - ۲۴۱۳۰-۰۲۶۲۲۵

مطالعات، پژوهش های راهبردی - توسعه ای و کاربردی، مشاوره و اجرای نشست های علمی و کارگاههای توانمندسازی و مهارت افزایی سرمایه های انسانی، طراحی و تدوین سرفصلهای میان رشته ای حوزه های علوم انسانی ، دین، هنر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات

نشانی : ایران، تهران، تهران، تهران ـ بلوار کشاورز - روبروی پارک لاله - شماره 270

تلفن : 021- 88995686-8

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان دکتر مفتح - جنب دانشگاه تربیت معلم - کوچه شهید بوربور - پلاک ۱۵

تلفن : ۱۶ - ۸۸۸۱۰۳۱۳

نشانی : ایران، تهران، تهران، میدان آزادی - خیابان معراج

تلفن : ۶۶۰۱۲۹۱۵ - ۶۶۰۰۷۹۷۶

نشانی : ایران، تهران، تهران، ۱۴۱۶۶ - بلوار کشاورز - روبروی وزارت کشاورزی - شماره ۱۹۶

تلفن : ۸ - ۸۸۹۶۵۴۳۴

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان ولی‌عصر - نرسیده به میدان ولی‌عصر - کوچه شهید فرهنگ حسینی

تلفن : ۶۶۴۹۲۶۱۴ - ۶۶۴۹۲۶۱۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از چهارراه امام خمینی - جنب تالار محراب - پ. 3

تلفن : ۶۶۴۰۲۱۷۰, ۶۶۴۰۲۹۶۶

منطقه ۸

برنامه‌نویسی نرم‌افزارهای پزشکی، تحقیقاتی، علمی ـ اتوماسیون‌های اداری و مالی ـ کارت های اعتباریـ کتابهای الکترونیکی ـ سررسید دیجیتالی ـ صادر کننده نرم افزار ـ امور بازرگانی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خیابان نامجو ـ ایستگاه مسجد ـ کوی فرهت ـ پلاک ۱۵ ـ واحد ۷

تلفن : ۷۷۵۸۴۰۲۰

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. كارگر شمالی - خ. نصرت - ك. باغ نو - پ. 17 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۲۸۰۷۰

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، چهارراه ولی عصر - دانشكده هنر 2 - دانشگاه آزاد اسلامی - پ. 995

تلفن : ۶۶۴۰۶۰۳۷

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شهیدمفتح - ضلع جنوبی ورزشگاه شهیدشیرودی - خ. ورزنده - روبروی فدراسیون كشتی - پ. 1/9 - جنب تالار هنر

تلفن : ۸۸۳۰۰۶۶۶, ۸۸۸۲۱۸۵۶, ۸۸۸۲۶۸۱۸

منطقه ۷

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. دكتر فاطمی - خ. پروین اعتصامی - ك. یكم - پ. 42

تلفن : ۷~۸۸۹۵۴۶۰۶

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. استادنجات الهی - بالاتر از سپند غربی - ش. 43 - ط. پنجم

تلفن : ۸۸۹۰۸۹۹۲, ۸۸۸۰۳۱۹۸

منطقه ۶

انتشار فصلنامه مهندسی مکانیک ـ انتشار خبرنامه الکترونیکی ـ برگزاری همایش کنفرانس و دوره های آموزشی ـ امور تبلیغات ـ خدمات طراحی گرافیکی و چاپ

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ آزادی ـ دانشگاه صنعتی شریف ـ دانشکده مهندسی مکانیک ـ شماره ۲۳۵

تلفن : ۰۲۱ - ۶۶۰۲۱۵۱۲ - ۶۶۱۶۵۵۷۵

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. حافظ - خ. البرز - بن بست البرز - پ. 26 - ط. سوم

تلفن : ۶۶۴۶۶۶۷۳

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. وحدت اسلامی - خ. فرهنگ - نبش كوچه غفاری - پ. 182

تلفن : ۵۵۳۸۷۱۱۷, ۵۵۳۸۷۰۰۹

منطقه ۱۱

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. طالقانی - بین خیابان فلسطین و وصال - پ. 104

تلفن : ۶۶۴۶۲۳۲۲

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. پاسداران - گلستان چهارم - نبش خیابان امیرابراهیمی - پ. 32

تلفن : ۲۲۵۴۵۸۱۶, ۲۲۵۴۷۰۷۰

منطقه ۴

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. ولی عصر - بالاتر از پارك ساعی - نبش كوچه یاس

تلفن : ۷~۸۸۷۷۶۰۰۶

منطقه ۳

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شریعتی - روبروی خیابان شهیدمطهری - جنب سازمان گوشت

تلفن : ۸۸۴۰۴۲۴۶, ۸۸۴۰۷۵۱۱

منطقه ۷

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. اسكندری شمالی - نبش خیابان فرصت شیرازی - ساختمان شماره 1

تلفن : ۶۶۴۲۸۹۷۵

منطقه ۶

آموزش : دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. انقلاب - خ. فخررازی - ساختمان شماره 3

تلفن : ۶۶۱۱۲۶۳۵, ۶۶۱۱۲۸۱۸, ۶۶۴۶۲۶۹۷

منطقه ۱۱

نشانی : ایران، تهران، تهران، کارگر شمالی - بعد از تقاطع دکتر فاطمی - کوچه دیدگاه - پلاک ۷

تلفن : ۸۸۹۶۰۶۰۹