تمام مراکز خدماتى از قبيل هتل‌ها، مهمانسراها، شرکت‌ها هواپيمائى و ... تماماً در طرح جامع ۲۵ ساله منطقه ويژه سرخس (شامل سه دوره ۵ ساله و يک دوره ۱۰ ساله) پيش‌بينى و مطالعات دقيق آن انجام گرفته است.


عمليات اجرائى برنامه پنج‌ساله اول از فرودين ماه ۱۳۷۷ آغاز شده و اهداف کلى آن بدين شرح مى‌باشد:


۱. ايجاد انبارها وانجام فعاليت‌هاى ادارى.


۲. ايجاد شرايط لازم براى انجام و توسعه فعاليت‌هاى تجارى و مبادلات کالا در منطقه.


۳. آماده سازى اراضى و تأمين زيربناها براى جلب سرمايه‌گذارى‌هاى صنعتى به منطقه.


۴. ارائه خدمات ترانزيتى مطلوب جهت افزايش ترانزيت کالا از مسير ايران.


۵. ارائه خدمات توريستى براى جلب توريست‌هاى آسياى مرکزى.


۶. ايجاد فرصت‌هاى اشتغال گسترده جديد از طريق فعاليت‌هاى ساخت و ساز و توسعه فعاليت‌هاى تجارى - توليدى.


آنچه هم‌اکنون قابل بهره‌بردارى است چند انبار با ظرفيت محدود مى‌باشد که در آينده ديگر خدمات ارائه خواهد گرديد.


از طرفى سرخس شهر کوچکى با حدود ۴۵ هزار نفر جمعيت و امکانات خدماتى محدود در خور خود مى‌باش دکه پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى و خارج شدن از انزواء به سرعت در حال پيشرفت است.