افراد و شرکت‌هائى که پيگير مطالعه و سرمايه‌گذارى در بخش صنعتى و انبار و تجارى منطقه ويژه سلفچگان هستند شامل موارد زير مى‌باشند:


شرکت سهامى بيمه ايران


۱. کيان تاير


۲. شرکت خدمات انفورماتيک (وابسته به بانک مرکزى)


۳. سازمان تأمين اجتماعى


۴. چاى گلچين


۵. شرکت موتورالکتريک


۶. شرکت ترابرى بين‌المللى تهران (تي.بي.تى)


۷. شرکت شيمى قهرمان (پيف پاف)


۸. شرکت لاستيک‌هاى صنعتى مبارکه ميلکو


۹.شرکت اس کاکا (ترکيه)


۱۰.شرکت اگرو agrevo


۱۱. بانک صنعت و معدن (ارائه تسهيلات)


۱۲. شرکت توان کاو


۱۳.شرکت طراحى مهندسي، سازندگى قطعات خودرور


۱۴.شرکت مشاورين سيستم آراء


۱۵.شرکت تعاونى طراحى مهندسى و ساخت (زيرنظر وزارت تعاون)


۱۶. شرکت شير گاز ايران


۱۷. شرکت حمل و نقل بين‌المللى


۱۸.شرکت صنايع لوازم الکترونيک (فرآوران)


۱۹. شرکت صنايع سلولزى (هدى)


۲۰. شرکت وستا الکتريک


۲۱. شرکت کشت و صنعت آلا


۲۲. شرکت همگان کار صنعت


۲۳. توليدکننده قبض‌هاى تلفن (اشخاص)


۲۴. بسته‌بندى و چاپ (اشخاص)


۲۵. توليدکننده بلندگو و ميکروفون (اشخاص)


۲۶. توليدکننده گرانول


۲۷. صنايع پلاستيکى (اشخاص)


۲۸. کارخانه حصير و مقوا (اشخاص)


۲۹. توليد لوازم بهداشتى (اشخاص)


۳۰. توليد لوازم خانگى (اشخاص)


۳۱. سازنده قطعات خودرو


۳۲. شرکت دامپرورى و کشاورزى


۳۳. شرکت آلومتک


۳۴. شرکت صنايع فلزى (وابسته به دولت)


۳۵. شرکت توليد موتور، گيربکس و اکسل آسيا (مگاموتور)


۳۶. شرکت کاويان صنعت