منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمي، نخستين منطقه ويژه تخصصى ايران اسلامى است که در چارچوب مقررات آئين‌نامه اجرائى بند ”د“ تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و با هدف دستيابى سريع و آسان به دانش فن‌آورى روز اين صنعتى نوين و پيشرفته در جهان، بهره‌بردارى بهينه از منابع غنى نفت و گاز و ارزش افزوده ناشى از توسعه صنايع پائين دستى و مبادله آزاد فروارده‌هاى پتروشيميائي، در محدوده‌اى به وسعت ۱۷۰۰ هکتار شکل مى‌گيرد.


طرح اجرائى اين منطقه ويژه تخصصى در تاريخ ۳۰/۴/۷۶ به تصويب شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران رسيد و سازمان ويژه اقتصادى پتروشيمى به‌عنوان سازمان مجرى و متولى اين طرح عظيم مالى انتخاب و معرفى شده است.


اين سازمان تحت نظارت شوراء عالى مناطق آزاد جمهورى اسلامى ايران و با مديريت عالى شرکت ملى صنايع پتروشيمى ايران اداره مى‌شود و اين دو نهاد رسمي، مسئوليت تضمين قانونى سرمايه‌گذارى‌هاى داخلى و خارجى در بخش‌هاى صنعت، بازرگانى و خدمات منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمى را به عهده دارند.


مطالعات کارشناسى براى تهيه طرح جامع و نقشه‌هاى فنى و تفصيلي، جانمائى منطقه و تعيين کاربرى‌ها و تفکيک اراضي، تدوين مقررات واگذارى زمين و نحوه پذيرش سرمايه‌گذارى‌هاى داخلى و خارجى در تاريخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۷۷ پايان يافت و سازمان منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمى از اول تير ماه ۱۳۷۷ رسماً آمادگى خود را براى پذيرش درخواست‌هاى سرمايه‌گذارى در فعاليت‌هاى توليدي، کليه رشته‌هاى وابسته به صنعتى پتروشيمى و خدمات اعلام نمود.


سازمان منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمى همچنين تسهيلات و خدمات مورد نياز طرح‌هاى مصوب و پيش‌بينى شده جهت اجراء طرح‌هاى پتروشيمى در زمينه توليد و فرآورى مواد اوليه و خوراک ساير محصولات صنايع پائين‌دستى پتروشيمى در بخش جنوبى منطقه را بر عهده دارد.


در اجراء طرح‌هاى مصوب و پيش‌بينى شده شرکت ملى صنايع پتروشيمى در منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمي، سرمايه‌گذاران خصوصى (ايرانى و خارجي) نيز مى‌توانند مشارکت کنند و در صورت دسترسى به دانش فنى روز از تسهيلات خاص اين طرح‌ها نيز استفاده نمايند.