به گزارش شرکت سرمايه‌گذارى و توسعه گيلان (سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادى انزلي) تاکنون بيش از ۳۳ ميليارد در اين منطقه سرمايه‌گذارى شده و هم‌اکنون ۱۲ شرکت در زمينه‌هاى توليد پوشاک، ظروف يکبار مصرف، لوازم بهداشتي، ادوات الکتريکي، الکترونيکى و کامپيوتر، قطعات و لوازم الکتريکى اتومبيل، نوشابه و توليد و بسته‌بندى سيگار در حال تأسيس است.