در معاملات بين‌المللى اسناد حمل بايد داراى ويژگى‌هائى باشد که از نظر پرداخت وجه، اعم از وجه کالا يا کرايه حمل، تأخير و اشکالى پيش نيايد. لذا هم فروشنده به‌عنوان طرف معامله با خريدار و هم حمل‌کننده با نماينده کارگزار وى به‌عنوان طرف ديگر قرارداد، بايد در تهيه و صدور حمل دقت لازم را به عمل آورند.


ويژگى‌هائى که در بارنامه با توجه به مقررات بين‌المللى و بانکى مورد توجه قرار مى‌گيرد عمدتاً به شرح زير است:


۱. بارنامه بايد در نسخ کامل صادر شود (FULL SET)

اين مطلب يکى از مهم‌ترين ويژگى‌هاى بارنامه مى‌باشد که با توجه به مقررات بين‌المللى و بانکى تأکيد فراوانى بر آن شده و مى‌تواند عامل مهمى در جلوگيرى از سوء‌استفاده‌هاى احتمالى باشد.


۲. بارنامه بايد بدون قيد و شرط باشد (CLEAN B/L)

بارنامه بدون قيد بارنامه‌اى است که بر روى آن هيچ‌گونه يادداشت و يا عبارتى که دال بر معيوب بودن کالا يا بسته‌بندى آن باشد درج نشده باشد. صدور بارنامه بدون قيد دليل بر صحيح و سالم بودن کالا در موقع تحويل به حمل‌کننده مى‌باشد.


لازم به يادآورى است که قيد موارد زير تأثيرى در بدون قيد و شرط بودن بارنامه ندارد:


- عبارت‌هائى که بر ناقص بودن بسته‌بندى کالا دلالت صريح نداشته باشد. مانند صندوق‌هاى دست دوم، بشکه مستعمل و غيره.


- قيودى که تأکيد بر عدم‌مسؤوليت حمل‌کننده از نظر تعهدات ناشى از نوع کالا يا بسته‌بندى آن بنمايد.


- قيودى که بر عدم اطلاع حمل‌کننده از محتويات، وزن، اندازه، نوع يا مشخصات فنى کالاها باشد.


۳. بارنامه بايد حاکى از بارگيرى کالا بر روى وسيلهٔ حمل باشد (ON BORD)

بانک‌ها اسناد حملى را قبول خواهند کرد که بنا به مورد مشخص شده باشد که کالا ارسال. تحويل شده براى حمل يا بارگيرى شده باشد.


۴. بارنامه بايد به حواله کرد مشخص يا حامل باشد (TO THE ORDER OF)

معمولاً بارنامه‌ها به حواله کرد بانک که يک طرف معامله است صادر مى‌شود. در حقيقت اين بانک است که گيرنده کالا بوده و اختيار ظَهرنويسى بارنامه را در ازاء انجام عمليات بانکى خواهد داشت.


۵. نحوه پرداخت کرايه حمل (FREIGHT)

بايد کاملاً مشخص و به‌طور روشن در بارنامه تعيين شود. پرداخت کرايه حمل يکى از عوامل مهم و ويژگى‌هاى بارنامه مى‌باشد که مى‌بايست به‌طور واضح معين و در بارنامه به آن اشاره شود.


۶. تاريخ صدور بارنامه (DATE OF ISSUE)

نيز يکى از مهم‌ترين ويژگى‌هاى بارنامه محسوب مى‌شود. معمولاً تاريخ بارنامه و ساير اسناد حمل بايد پس از تاريخ گشايش اعتبار و يا تاريخ سفارش باشد. مگر آنکه توافق ديگرى صورت گرفته باشد.