بيمه‌نامه ساده

بيمه‌نامه‌اى است که براى حمل کالاى معينى صادر مى‌شود و در آن از ابتدا بايد مشخصات مورد بيمه از جمله نوع کالا، مقدار و ارزش کالا، طريق و نحوه حمل و موضوعات ديگرى که مبين حقوق و تعهدات طرفين قرارداد مى‌باشد قيد ‌گردد. بنابراين لازمه صدور اين بيمه‌نامه آن است که بيمه‌گذار قبلاً از وضعيت مورد بيمه و چگونگى حمل آن اطلاع داشته باشد و اين اطلاعات را در اختيار بيمه‌گر قرار دهد.

بيمه‌نامه عمومى

بيمه‌نامه عمومى يک قرارداد کلى است که بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار منعقد مى‌گردد و در آن شرايط بيمه و رئوس کلى حقوق و تعهدات طرفين معين مى‌شود، ليکن مشخصات محصولات و نحوه حمل آنها زمانى به اطلاع بيمه‌گر مى‌رسد که بيمه‌گذار اقدام به حمل کالا مى‌نمايد. با صدور چنين بيمه‌نامه‌اى کليه حمل و نقل‌هائى که بيمه‌گذار مشخصات و نحوه حمل هر مقدار کالائى را که در جريان نقل و انتقال قرار مى‌دهد مانند نوع و مقدار کالا، ارزش کالا، وسيله حمل، مبداء، مقصد و به‌طور کلى هر آنچه را که در بيمه‌نامه عمومى پيش‌بينى نشده و احتياج به تصريح دارد، قبل از حمل، به اطلاع بيمه‌گر برساند. در بيمه‌نامه عمومى حداکثر مبلغ هر محموله که بيمه‌گذار مجاز است با يک کشتى يا يک وسيله نقليه زمينى يا هوائى حمل کند تعيين مى‌شود. بيمه‌گذار حق ندارد کالائى را که ارزش آن از مبلغ تعيين شده بيشتر است يکجا با يک وسيله نقليه حمل کند مگر آن‌که قبلاً موافقت بيمه‌گر را جلب کرده باشد.