اگرچه در اين نوع روش پرداخت بيشترين مسؤوليت بر دوش خريدار قرار مى‌گيرد اما خريداران به چند دليل اين روش را مناسب مى‌دانند.


۱. طبق اين روش پرداخت، زمان معينى براى تحويل کالا وجود دارد که خريدار را از اطمينان بيشترى برخوردار مى‌کند و فروشنده را ملزم به تحويل کالا در موعد مقرر مى‌نمايد. در اکثر موارد پرداخت وجه معامله منوط به تحويل کالا مى‌باشد.


۲. به علت اينکه اعتبار اسنادى از نظر فروشندگان يک روش مطمئن و داراى ريسک کمترى است هميشه اين امکان وجود دارد که فروشنده قيمت مناسب‌تر و پائين‌ترى به خريدار پيشنهاد کند و يا اينکه تخفيف قابل‌توجهى به خريدار بدهد.


۳. زمان تحويل کالا مشخص مى‌باشد و وجه معامله نيز همان موقع به فروشنده پرداخت مى‌گردد. خريدار مجبور نيست که قسمتى از سرمايهٔ در گردش خود را براى مدتى به‌طور راکد نزد خود يا بانک نگه دارد و يا در موقع تحويل کالا آن را به فروشنده بپردازد. از نظر فروشندگان يا صادرکنندگان نيز اين روش مطلوب است زيرا با توجه به اينکه پرداخت وجه معامله بر طبق اسناد بانکى و با دخالت بانک صورت مى‌گيرد احتمال عدم وصول آن بسيار ضعيف است و همچنين وجود اوراق و اسناد تکميلى که همراه اين‌گونه اعتبارات مى‌باشد از اختلافات مربوط به کميت و کيفيت کالاها و مشکلات پولى و ارزى و بروز سوء‌تفاهم بين طرفين قرارداد تا حد زيادى جلوگيرى مى‌کند.


در مواردى که بيش از يک بانک در عمليات اعتبارات اسنادى دخالت و شرکت دارند طبعاً درجهٔ صحت و دقت اين‌گونه معاملات بيشتر خواهد بود و اعتماد طرفين را به انجام تعهدات مندرج در قرارداد افزايش خواهد داد.