اين کارت‌ها مى‌توانند تا ۴ مگابايت داده را روى خود ذخيره نمايند، با اين محدوديت که پس از نوشتن اطلاعات به‌هيچ‌وجه نمى‌توان آن‌ها را روى کارت تغييرداده و يا حذف نمود لذا آرشيو اطلاعات پزشکي، اطلاعات گواهينامه رانندگى ازجمله موارد کاربرد اين کارت‌ها مى‌باشند.


اين کارت‌ها در حال حاضر فاقد پردازنده مستقيم روى کارت بوده و قرار است در آينده نزديک مجهز به پردازنده نيز گردند.


کارت‌هاى هوشمند مى‌توانند بصورت کارت‌هاى چندمنظوره مورد استفاده قرارگيرند و به‌طور همزمان چندين برنامه کاربردى را پشتيبانى نمايند. به‌عنوان مثال يک کارت مى‌تواند به‌عنوان کارت شناسايي، گواهينامه رانندگي، کارت مالکيت خودرو، کارت بيمه درمانى و نظاير آن بکار رود.


براى مصارف محدودتر مانند پرداخت هزينه پارکينگ، عوارض بزرگراه‌ها و کارت تلفن، تکنولوژى کارت‌ها ساده‌تر و حجم حافظهٔ کمترى مورد نياز است.


بزرگترين دغدغه بکارگيرى اين کارت‌ها امنيت و عدم بکارگيرى غيرمجاز آنها مى‌باشد. خوشبختانه هم‌اکنون الگوريتم‌هايى پيشنهاد گرديده است که عملاً رمزگشايى کارت‌هاى هوشمند را غيرممکن مى‌سازد.