مدت زيادى از پاگرفتن پرداخت‌هاى الکترونيکى و انتقال وجه الکترونيکى نمى‌گذرد که رشد دور از انتظار آن کارشناسان بانکى را به تحليل جدى اين پديده و نگارش مقاله‌هاى آگاه‌کننده و هشداردهنده به صاحبان مؤسسات مالى واداشته است. شروع اين پديده را مى‌توان بکارگيرى پيام‌هاى SWIFT براى انتقال وجوه تجارى و مالى و سپس پرداخت دانست.


با ورود اينترنت به زندگى خصوصى افراد، مؤسسات ارائه‌دهنده کالا و خدمات فروش موقعيت را براى عرضه محصولات خود مناسب ديدند. مؤسسات کارت اعتباري، بازاريابى وسيعى را در ارائه خدمات پرداخت ازطريق شماره کارت اعتبارى درميان مشتريان خود انجام‌داده و براى مدتى کارت اعتبارى وسيله پرداخت بى‌رقيبى در بازار الکترونيکى محسوب مى‌شد. مؤسسات مالى و ازجمله بانک‌هاى معتبر دنيا تا مدت‌ها بازار الکترونيکى و بکارگيرى فن‌آورى مربوط به آن‌را با شک و احتياط نگريستند و حتى درمقاطع بحران مالى آن‌را يک کالاى لوکس درکنار فعاليت‌هاى تبليغى تلقى کردند که به‌آسانى مى‌توان از آن چشم پوشيد. از اين خوان گسترده، موسسات نوپاى فعال و جوان بهره گرفتند. آنها نگران مقررات جاافتاده و گردش سنتى اسناد نيستند. خدمات انتقال وجوه را با صرف کمترين انرژى از مشترى براى وى انجام مى‌دهند و پيام‌هاى متقاعدکننده برروى آدرس الکترونيکى وى را ارسال مى‌کنند.


به‌ اين ترتيب با انجام پرداخت‌هاى مشتريان توسط e-mail شرکت PayPal ظرف کمتر از هشت‌ماه مشتريان خود را از صفر به ۲/۵ ميليون مشترى مى‌رساند. شرکت ديگرى به‌نام PayMyBills که خدمات پرداخت قبوض را ازطريق حساب جارى اشخاص انجام مى‌دهد، ادعاى افزايش مشتريانش را با نرخ ۵۰% در ماه دارد و ظرف چهارماه ۵/۱ ميليون مشترى را جذب نموده است.


در اين شرايط است که بانک‌ها و مؤسسات جاافتاده مالى ديگر نمى‌توانند تماشاگر باشند و شاهد ازدست دادن مشتريان و فعاليت‌هاى اقتصادى خود شوند. در حال حاضر مشتريانى که به اين ترتيب به ارائه‌دهندگان خدمات الکترونيکى بانکى متوسل مى‌شوند به کمتر از ۱% تخمين زده مى‌شوند. ولى به دو دليل اين انتقال مشتريان براى بانک‌ها نگران‌کننده است، اولاً اين دسته از مشتريان آنهايى هستند که بانک به‌صلاح خود نمى‌داند که آنها را ازدست بدهد. ثانياً، بدون هيچ شبه‌اى روند فعاليت‌هاى بانکى شتاب گرفتن خدمات بانکى الکترونيکى را اثبات مى‌کند. لذا ديگر فن‌آورى نوين را نمى‌توان لوکس و کم‌استفاده دانست. بانک‌هاى بزرگ دنيا هم‌اکنون به‌دنبال واردشدن هرچه سريع‌تر در بازار تراکنش‌هاى الکترونيکى و ارائه خدمات بانکدارى الکترونيکى به مشتريان خود هستند.