هزينه‌هاى خريد عوامل توليد و کالاهاى مصرفى

هزينه‌هاى خريد عوامل توليد و کالاهاى مصرفي، هزينه‌هائى هستند که صرف خريد کالاها و خدماتى مى‌شوند که به‌صورت مواد اوليه و عوامل توليد و يا به‌صورت کالاهاى ساخته‌شده در بخش خصوصى بوده باشد.

هزينه‌هاى پرداخت‌هاى انتقالى

هزينه‌هاى انتقالي، هزينه‌هائى هستند که مستقيماً در مقابل کالا و خدماتى پرداخت نمى‌شود، بلکه به‌صورت يک‌طرفه از سوى دولت‌ها به اقشار آسيب‌پذير و واحدهاى مشخص‌شده در قانون پرداخت مى‌گردد.

هزينه‌هاى انتقالى اجتماعى

هزينه‌هاى انتقالى اجتماعى ناشى از عواملى چون انقلابات، کودتاها و.... هستند که دولت‌ها مى‌توانند عملاً در قبال آنها بى‌اعتنا باشند و ناچار به پرداخت اين نوع هزينه‌ها هستند. از جمله اين هزينه‌ها مى‌توان به بيمه‌هاى بيکارى دولت‌ها و کمک به اقشار آسيب‌پذير جامعه اشاره نمود.

هزينه‌هاى انتقالى مالى

اين نوع هزينه‌ها ناشى از عدم ثبات اقتصادى کشورها بعد از انقلابات، کودتاها و... و يا بى‌کفايتى نظام‌هاى حکومتى و يا در بعضى از مواقع، جهت توسعه کشورها ناشى مى‌شود از جمله اين هزينه‌ها مى‌توان به بازپرداخت اصل و فرع بهره‌هاى وام‌هاى دريافتى دولت‌ها اشاره نمود.

هزينه‌هاى انتقالى اقتصادى

اين نوع هزينه‌ها ناشى از ثبات اقتصادى کشورها بعد از انقلابات، کودتاها و... است که دولت‌ها پس از طى سال‌هاى بحران، به تثبيت پايه‌هاى اقتصادى خود با پرداخت چنين هزينه‌هائى کمر همت مى‌بندند.