نرخ برگشت‌هاى معروف

بازده ارزش ويژه

بسيارى از محققين مالى که مدت‌هاى متمادى در مورد نرخ برگشت سهام با نام تحقيق کرده‌اند، به اين نتيجه رسيده‌اند که متوسط اين نرخ ۹ درصد مى‌باشد. هنگامى‌که بازار کساد باشد. نرخ‌هاى برگشت نسبتاً بالا هستند، و بالعکس هنگام رونق بازار بازده سهامداران نسبتاً پائين است. به‌عنوان مثال، شخصى در سال ۱۳۶۶ که بازار کساد بوده است تعدادى سهم با قيمت متوسط رايج در بازار خريدارى مى‌کند و آنها را تا سال ۱۳۶۹ نگه مى‌دارد، نرخ برگشت موردنظر او تقريباً ۱۵ درصد بوده است. تعداد ديگرى از همان سهام که در سال ۱۳۷۰ ، بازار رونق داشته است خريدارى‌شده که بازده اين سهام کمى بيشتر از ۶ درصد بوده است. در جدول زير تخمينى از بازده سهام تحت شرايط مختلف، بازار نشان داده شده است.

جدول تخمين نرخ برگشت سهام عادى

مشخصه‌هاى مؤسسه وضع بازار سهام
رونق معمولى کساد
قابليت فروش زياد، ريسک کم ۶/۵ ۷ ۹/۵
قابليت فروش، ريسک متوسط ۸ - ۷ ۱۰ - ۸ ۱۵ - ۱۲
ريسک زياد، قابليت فروش کم ۹ ۱۲ ۲۰


از روى ارقام گذشته تا حدود زيادى مى‌توان آينده را تخمين زد، و به‌علاوه سرمايه‌گذاران براساس ارقامى که در گذشته به تحقيق پيوسته (به پول نقد تبديل شد)، بازده يا سودى را که انتظار دارند در آينده به‌دست آورند تعيين مى‌کنند. ارقام جدول فوق ايده‌اى در مورد نرخ برگشت مورد انتظار سهامداران تحت شرايط مختلف بازار، ريسک و قدرت پرداخت را نشان مى‌دهد.

بازده‌هاى اوراق قرضه

بازده‌هاى اوراق قرضه يا نرخ‌هاى برگشت نيز در طى زمان تغيير مى‌کنند. براى اثبات اين مدعا، استاتيستيک‌هاى بى‌شمارى وجود دارد، ولى جدول زير آن‌را به‌طور مؤثر شرح داده و توصيه مى‌کند.

جدول نرخ‌هاى بانکى وام‌هاى تجارتى در ۱۹ شهر بزرگ

سال ميزان وام (واحد: هزار دلار)
۱۰-۱ ۱۰۰-۱۰ ۲۰۰-۱۰۰ ۲۰۰ و بيشتر
۱۹۸۳ %۵/۵ %۴/۶ %۴/۱
۱۹۹۱ ۵/۹ ۵/۵ ۵/۲ ۴/۸


در سال ۱۹۸۳ پول در بازار زياد بوده است، سال ۱۹۹۱ را مى‌توان از اين نظر يک سال معمولى در نظر گرفت.


تشريح دلايل تغيير نرخ مذکور در هر سطر از جدول فوق قدرى مشکل است. يکى از دلايل آنکه نرخ بهره وام يا افزايش ميزان وام کاهش مى‌يابد، هزينه ثابت عمليات مربوط به تصويب و پرداخت وام است. يکى ديگر از دلايل کاهش نرخ مذکور آن است که وام‌هاى کوچکتر معمولاً از طرف مؤسسات کوچک دريافت مى‌شود و ريسک ذاتى اين قبيل مؤسسات، از مؤسسات بزرگ بيشتر است، واضح است که در هر نرخي، بازده يا بهره وام‌ها مانند سهام عادى در طى زمان و همراه با تغيير خصوصيات وام‌دهنده تغيير مى‌کند.


مفاهيم مربوط به ارزشيابى و نرخ‌هاى برگشت اوراق بهاءدار (وام‌ها و ارزش ويژه) که در اين قسمت مورد بحث قرار گرفت، اساساً به مفهوم هزينه سرمايه بستگى دارد.