براى محاسبه مبلغى که بايد بابت هريک از اقساط پرداخت کرد از معادله E استفاده مى‌شود. شرکتى که در صدد گرفتن وام است بايد مبلغى را به‌عنوان اقساط وام بپردازد. بانک وام‌دهنده با توجه به ميزان درآمد و نقدينگى وام‌گيرنده احتمالاً پيشنهاد مى‌کند که مدت بازپرداخت وام طولانى‌تر شود. در چنين حالتى نيز مبلغ وام به‌عنوان ارزش فعلى اقساط آينده انگاشته مى‌شود.


S۰ = PV ( i , n )