در شرايط اعتبار، نکات زير مشخص مى‌گردد: ۱. زمان شروع دوره اعتبار؛ ۲ مدت زمانى‌که بايد در طى آن دوره فاکتور را پرداخت کرد و ۳. مقدار تخفيف نقدى و زمانى که مى‌توان از اين تخفيف استفاده کرد.

زمان شروع دورهٔ اعتبار

غالباً زمان شروع دوره اعتبار را تاريخ فاکتور مى‌نامند. زمانى‌که شرکتى در طى يک ماه چندين نوبت خريد مى‌کند، شرکت فروشنده ممکن است تاريخ همهٔ فروش‌ها را پايان ماه تعيين کند؛ يعنى آخرين روز ماهى که چندين نوبت خريد در آن صورت گرفته است را تاريخ شروع دورهٔ اعتبار در نظر بگيرد.

زمان پرداخت خالص صورتحساب

اين دوره که برحسب روز بيان مى‌شود، مدت زمانى است که به خريدار فرصت داده مى‌شود تا خالص يا کل مبلغ صورتحساب را بپردازد. براى مثال، زمانى‌که شرکتى قيد مى‌کند. ”خالص ۳۰ روز“، خريدار بايد در ظرف مدت ۳۰ روز (از تاريخ شروع دوره اعتبار) کل مبلغ صورتحساب را بپردازد. اگر شرکتى شرايط فروش خود را ”خالص ۱۵ روز از آخرماه“ تعيين کند، خريدار بايد وجوه مربوط به تمام خريدهاى آن ماه را تا روز پانزدهم ماه بعد پرداخت کند.


در مورد کالاهائى که مصارف فصلى دارند، مثل ماشين‌هاى چمن‌زني، لوازم باغباني، اسباب‌بازى و لباس، شرکت‌هاى توليدکننده با توجه به فصول خاص، دوره‌هاى مربوط به استفاده از اعتبارات تجارى را تعيين مى‌کنند و خريدارها را تشويق مى‌کنند که قبل از رسيدن فصول خاص سفارشات خود را بدهند. براى مثال، يک توليدکنندهٔ ماشين‌هاى چمن‌زنى ممکن است زمان استفاده از اعتبار را اين‌گونه تعيين کند: ”خالص ۱۵، لغايت اول تيرماه“. معناى اين شرط اين است که اگر مشتريان تا قبل از اول تيرماه خريد کنند به آنان فرصت داده مى‌شود که تا ۱۵ تيرماه خالص رقم مندرج در فاکتور فروش را بپردازند. در واقع، اين شرکت مقدارى از بار تأمين مالى موجودى کالاى مشتريان را بر دوش مى‌کشد. اين شرکت به مشتريان خود اين فرصت را مى‌دهد که در طى ماه‌هاى فروردين و ارديبهشت و خرداد کالاهاى مورد نياز خود را بخرند و الزامى ندارند تا قبل از ۱۵ تيرماه بدهى خود را پرداخت کنند.


شرکت‌هاى توليدکننده‌اى که به خريدارهاى خود ”اعتبار فصلي“ مى‌دهند هزينه‌هاى مربوط به نگهدارى موجودى کالاى خود را مى‌کاهند و احتمالاً مى‌توانند با پيش‌بينى دقيق تقاضا، هزينه‌هاى مربوط به توليد و کالاهاى فروش نرفته را به حداقل ممکن برسانند. شرکت‌هاى خريدار مى‌توانند کالاى موردنظر را بخرند و با فروش آن در فصولى که با ارزش رونق دارد، ريسک‌هاى مربوط به مازاد موجودى و کسر موجودى را به حداقل برسانند. به‌علاوه، شرکت‌هاى خرده‌فروش اميدوار هستند که بتوانند وجوه نقدى را که از راه فرو‌ش‌هاى فصلى به‌دست مى‌آورند صرف خريد کالاهاى ديگر کنند.

تخفيف‌هاى نقدى

گاهى اوقات شرکت فروشنده درصد معينى از صورتحساب خريدارهائى را که وجوه کالاهاى خريدارى‌شده را سريعاً پرداخت مى‌کنند، به‌عنوان تخفيف کسر مى‌کند. تخفيف‌هاى نقدى به‌صورت درصد بيان مى‌شوند و مدت زمانى‌که خريدار مى‌تواند از اين مزيت استفاده کند نيز تعيين مى‌شود. براى مثال، اگر شرايط يک فروشنده ”۱۰/۲، خالص ۳۰“ باشد، بدين‌معنى است که اگر خريدار در ظرف مدت ۱۰ روز وجه صورتحساب را پرداخت کند، مى‌تواند ۲ درصد تخفيف بگيرد، ولى اگر صورتحساب را ۳۰ روزه بپردازد، هيچ تخفيفى به او تعلق نمى‌گيرد.