در حقيقت به اشيائى گفته مى‌شود از فلزهاى گرانبها مانند طلا يا نقره و يا ترکيبى از ساير فلزات با علائم و نقوش خاص که وسيله مقامات عاليه مملکتى با مناسبت‌هاى مختلف به دانشمندان و محققان و مأمورين سازمان‌هاى دولتى اعم از کشورى و لشکرى و هنرمندان و صنعتگران و مانند اينها به پاس تلاش‌ها و زحمات فراوان آنها و قدردانى از خدماتى که انجام داده‌اند داده مى‌شود مانند نشان‌هاى علمي، فرهنگي، هنري، نظامي، لياقت، قهرمانى و افتخار که هر کدام داراى ابعاد و اندازه و شکل مشخصى مى‌باشد که وسيله مقامات ذيصلاح تصويب گرديده و شکل و فرم و رنگ و جنس و ساير مشخصات آنها برابر آئين‌نامه و تصويب‌نامه معين گرديده است. مانند آئين‌نامه‌ نشان‌ها و مدال‌ها و امتيازات ... ليکن در فرهنگ‌هاى لغت به معنى زير مورد استفاده قرار گرفته است.


در لغت عبارت است از علامت، اثر، هدف و آماج تير و نيز قطعه فلزى که به شکل‌هاى مختلفه ساخته مى‌شود در برابر خدمات اشخاص، يا براى احترام و قدردانى از دانشمندان به آنها داده مى‌شود و آنها را بعضى مواقع جلوى سينهٔ خود مى‌زنند. فرهنگ عميد


آنچه که سبب شناختن کسى يا چيزى شود، علامت، نشانه، آيه، اثر، قطعه فلزى (غالباً از طلا يا نقره) که به رنگ‌هاى گوناگون سازند و از طرف مقامات دولتى يا مؤسسات ملى به نشانه تقدير از زحمت و کوشش و خدمت شخصى بدو دهند. صاحب نشان آن را در مواقع معين به جامهٔ خود محاذى سينه نصب کند ... فرهنگ معين


مدال نشانى از طرف دولت يا مؤسسه‌اى به پاداش کار علمي، ادبي، صنعتى و يا خدمات خير و يا دلاورى به فرد يا گروهى داده مى‌شود. فرهنگ معين


مدل: نشان، نشان افتخار، نشان فلزى که به پاس قدردانى از خدمات کسى به او اعطا مى‌شود. فرهنگ عميد