دستگاه‌هاى کامپيوترى به‌طور عمده از دو قسمت الکترونيکى و مکانيکى تشکيل مى‌شود. واحد پردازش مرکزى تقريباً به‌طور کامل از قطعات االکترونيکى مانند مدارهاى مجتمع و نيمه هادى‌ها (Semiconductors) شامل ترانزيستور، ديود و مقاومت‌هاى الکتريکى تشکيل مى‌شود. در دستگاه‌هاى کارت‌خوان و چاپ، قسمت‌هاى مکانيکى بخش عمده‌اى از دستگاه را تشکيل مى‌دهد. اشکالات احتمالى سخت‌افزار کامپيوتر ممکن است ناشى از خرابى قسمت‌هاى الکترونيکى يا مکانيکى باشد.

خرابى قسمت‌هاى الکترونيکى

کار کامپيوتر، ايجاد، شمارش، تنظيم و انتقال ضربان‌هاى (Pulses) الکتريکى است. ارتباط، دستگاه‌هاى مختلف کامپيوتر به وسيله انتقال کنترل شده ضربان‌هاى مزبور برقرار مى‌شود. مدارهاى کامپيوترى به‌منظور کنترل زمان، شکل، قدرت و فرکانس ضربان‌هاى الکتريکى طراحى شده است. خرابى قسمت‌هاى الکترونيکى مانند ترانزيبستور، ديود يا مقاومت باعث تغيير احتمالى در زمان، شکل، قدرت يا فرکانس علائم الکتريکى و بروز اشتباه مى‌شود. برخى از علل خرابى قسمت‌هاى الکترونيکي، نوسانات شديد درجه حرارت، رطوبت و برق يا استهلاک عادى و کاربرد غلط دستگاه است. براى کنترل خرابى‌هاى دستگاه‌هاى کامپيوترى از روش‌‌هاى کنترل کيفيت در زمان توليد، کنترل‌هاى تعبيه شده در داخل دستگاه و تعميرات پيشگيرانه (Preventive maintenance) استفاده مى‌شود. تعميرات پيشگيرانه باعث مى‌شود قسمت‌هائى که کاملاً منظم کار نمى‌کنند يا نزديکگ به خرابى هستند مشخص شده و به موقع تنظيم يا تعويض شوند. اين سرويس به‌طور مرتب (معمولاً هفتگى و در مواردى حتى روزانه) روى دستگاه‌هاى کامپيوترى انجام مى‌شود. روند کنونى اين است که مدارهاى عيب‌ياب (Diagnostic circuits) در دستگاه‌ها تعبيه مى‌شود که قادر است اجزاءِ معيوب را مشخص و گزارش کند. مشخصات قطعه معيوب در اين گزارش‌ها چنان دقيق و روشن است که حتى اپراتورها مى‌توانند قطعه مزبور را شناسائى و تعويض نمايند.

خرابى قسمت‌هاى مکانيکى

در اغلب دستگاه‌هاى ورودى و خروجى يا نگهدارى اطلاعات، عمليات مکانيکى صورت مى‌پذيرد. عمليات مکانيکى مزبور در بيشتر موارد شامل دو جنبه است:


- عبور دادن واسطه انتقال اطلاعات (نوار، کاغذ، ديسک) از مقابل موضع خواندن يا نوشتن.


- انجام عمل خواندن يا نوشتن اطلاعات.


عمليات مزبور يا سرعت‌هاى زياد انجام مى‌شود. براى مثال، دستگاه چاپى که هزار خط ۱۳۲ ستونى در دقيقه چاپ مى‌کند، براى ثبت حروف و کلمات چکش‌هاى چاپ آن در دقيقه ۱۳۲،۰۰۰ مرتبه روى کاغذ ضربه وارد مى‌کند. دستگاه چاپ يکى از سخت‌افزارهاى کند کامپيوتر است و سرعت مورد مثال نيز حداکثر سرعت دستگاه‌هاى چاپ موجود نيست. سرعت انتقال اطلاعات در دستگاه‌هاى مغناطيسى مانند ديسک و نوار با تعداد ميليون در ثانيه اندازه‌گيرى مى‌شود. سرعت حرکت دورانى ديسک‌ها هزاران دور در دقيقه است. فاصله نوک خواندن و نوشتن ديسک از صفحه آن يک عدم يک ميليونيم اينچ است. با توجه به سرعت‌هاى مزبور کوچک‌ترين اختلال در تنظيم فاصله يا کمترين لنگى صفحه ديسک اثرات بسيار مخربى خواهد داشت.


خرابى قسمت‌هاى مکانيکى دستگاه‌ها مى‌تواند ناشى از تنظيم نبودن زمان يا سرعت حرکت يک قسمت نقاله، يا خرابى واحد خواندن و نوشتن اطلاعات باشد. علل اين خرابى‌ها مى‌تواند تنظيم نکردن به موقع دستگاه، سرويس نشدن، ناشيگرى اپراتور و استهلاک عادى قطعات باشد. در بسيارى از موارد، اشکالات به‌دليل خرابى دستگاه نبوده و به‌علت خرابى وسايل کار با آن است. نامناسب بودن، ضخامت يا تاب داشتن کارت به‌دليل نگهدارى در محل نامناسب (از نظر حرارت و رطوبت) مى‌تواند باعث ايجاد اشکال در دستگاه کارت‌خوان شود.


نوار مغناطيسى که به‌علت قرار گرقتن در جريان حوزه الکترومغناطيسى يا کش‌ آمدن پلاستيک آن در اثر حرارت زياد آسيب ديده است مى‌تواند باعث اشکال شود بدون اينکه دستگاه نوارخوان عيبى داشته باشد.