زنجيره عطف در پردازش کامپيوترى اطلاعات را مى‌توان به روش‌هاى متعددى تأمين کرد. چون ارائه تمام روش‌هاى ممکن و عملى که مى‌تواند به اندازه کاربردهاى کامپيوترى متعدد باشد امکان‌پذير نيست. بايد توجه داشت که چون هدف، ارائه روش تأمين عطف است بنابراين سيستم‌هاى کاربردى مربوطه ساده شده است.

تهيه جدول سنى مطالبات

جدول سنى مطالبات ليستى از کليه مطالبات است که در آن، مطالبات با توجه به تاريخ سررسيد آنها (اعم از مطالباتى که مدت‌ها از تاريخ سررسيد آن گذشته و مطالباتى که هنوز سررسيد نشده است) گروه‌بندى مى‌شود. از جدول مزبور براى محاسبه مبلغ ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول، گردش نقدينگي، حسابدارى مديريت و گزارش مديريت به مجمع عمومى و ساير موارد استفاده مى‌شود. تعداد کمى از جمع گروه‌هاى مختلف سنى مطالبات براى مقاصد مزبور کافى است اما حسابرس ممکن است مايل باشد که صحت ارقام مزبور را کنترل کند. از لحاظ پيگيرى و عطف، وجود برنامه‌اى که مى‌تواند ارقام مزبور را مجدداً محاسبه کند مى‌تواند کفايت نمايد اما گاه موجب مشکلاتى مى‌شود، مثلاً اگر ارقام محاسبه شده با ارقام قبلى تطبيق نکند استخراج مغايرات مشکل خواهد بود. روش عطف ساده، چاپ ريز مطالبات به‌ترتيب تاريخ و محاسبه جمع گروه‌هاى مختلف سنى مطالبات در ليست مزبور است. اگر حجم اطلاعات زياد باشد اين ليست مى‌تواند بسيار حجيم و بررسى آن مشکل باشد. روش ديگر، تهيه ليست مطالباتى که مدت زيادى از سررسيد آن گذشته يا مدت زيادى به سررسيد آن مانده است و محاسبه و چاپ جمع مطالبات عادي، برحسب روال واحد تجارى است (به‌عبارت ديگر تهيه گزارش تفصيلى موارد غيرعادى و خلاصه موارد عادي). به اين ترتيب، با گزارش تفصيلى مطالبات سررسيد گذشته، بررسى‌هاى مديريت آسان شده و در عين حال جمع‌هاى کنترل قابل تطبيق خواهد بود. جمع کل جدول سنى مطالبات بايد با جمع حساب کنترل مطالبات برابر باشد. در مواردى‌که مطالبات طبقه‌بندى شده و براى هر دسته‌ جمع‌هاى جداگانه‌اى تهيه مى‌شود، جدول سنى مطالبات نيز بايد با رعايت طبقه‌بندى مزبور و به تفکيک تهيه گردد تا تطبيق و کنترل آن امکان‌پذير باشد.


نمودگر روش تهيه زنجيره عطف براى جدول سنى مطالبات در نمودار زير آمده است.


نمودگر پردازش جدول سنى مطالبات
نمودگر پردازش جدول سنى مطالبات

سيستم پردازش پيوسته سفارشات مشتريان

در اين سيستم کاربردي، متصديان پايانه‌ها، سفارش خريد مشتريان را از طريق تلفن دريافت و با استفاده از صفحه کليد پايانه‌ مستقيماً وارد کامپيوتر مى‌نمايند بدون اينکه نسخه کتبى قبلى وجود داشته باشد. برنامه ويرايش اطلاعات ورودي، بلادرنگ اطلاعات وارد شده را کنترل مى‌کند. بر اساس اين کنترل، متصدى مزبور موجود بودن کالا، تاريخ ارسال و بهاءِ سفارش را مى‌تواند در زمان اخذ سفارش به مشترى اطلاع دهد. پس از وارد شدن سفارش، يک شماره عطف به سفارش مزبور اختصاص مى‌يابد و به مشترى نيز اطلاع داده مى‌شود تا براى پيگيرى سفارش، از آن استفاده کند. نسخه چاپى از سفارش تهيه نمى‌شود و اطلاعات در حافظه کامپيوترى نگهدارى مى‌شود. در صورت نياز مى‌توان با دادن شماره عطف سفارش به کامپيوتر، نسخه چاپى نيز از سفارش موردنظر تهيه کرد.


براى هر سفارش، توسط دستگاه چاپ مستقر در انبار فروشگاه، مدارک زير براى بسته‌بندى و حمل تهيه مى‌شود:


- اطلاعيه وصول سفارش براى خريدار (تأييديه قبول سفارش براى خريدار)،


- اطلاعيه انبار براى بارگيرى (حواله انبار)،


- بارنامه براى حمل (دستور حمل)،


- نسخه کالاى بسته‌بندى شده براى جوف کالا، (صورت بسته‌بندى کالا)


- اعلاميه فروش (سفارش خريد) که به‌ترتيب شماره مشترى بايگانى مى‌شود.


نمودار سيستم مزبور در نمودار زير آمده است.

سيستم پردازش دسته‌اى حقوق کارکنان

در سيستم کاربردى حقوق دو منبع عمده اطلاعات اوليه وجود دارد يکى ساعات کارکرد و ديگرى تغييرات در ميزان حقوق و مزايا و کسور. اطلاعات اوليه روى فرم‌هاى ورودى مشخصى تنظيم و دسته‌بندى شده و براى پردازش ارسال و به همان صورت نگهدارى مى‌‌شود. عطف هر دسته از اطلاعات شامل تاريخ و شماره دسته است. گزارش‌هاى خروجى اين سيستم داراى عطف‌هائى به‌شرح زير مى‌باشد.


- گزارش تغييرات فايل اصلى حقوق داراى عطف رديابى پردازش.


- ليست حقوق (ليست عطف و کنترل) شامل اطلاعات ورودى با مشخصات هر يک از کارکنان، عطف اطلاعات ورودى و شماره حواله يا چک حقوق و اطلاعات محاسبه شده مانند بيمه و ماليات (شامل جمع مبلغ مشمول ماليات و جداول مالياتى مورد استفاده براى محاسبه) و جمع هزينه حقوق (شامل بيمه سهم کارفرما و بن ارزاق کارکنان و غيره) براى انتقال به حساب‌هاى مربوط.


- حواله يا چک حقوق شامل عطف به ليست حقوق.


- ساير گزارش‌ها و آمار نيز به روش مزبور با عطف مناسب به ليست حقوق يا دسته‌هاى اطلاعات ورودي.


عطف‌هاى مزبور در نمودار زير نشان داده شده است.


زنجيره عطف در سيستم پردازش دسته‌اى حقوق کارکنان
زنجيره عطف در سيستم پردازش دسته‌اى حقوق کارکنان