در اواخر پردهٔ اول، می‌‌می و رودولفو با یکدیگر آشنا و دلباختهٔ هم می‌شوند. باد، شمع دختر را خاموش کرده و او بر در اتاق رودولفو می‌زند تا آن را روشن کند. پس از یک گفتگوی موسیقائی کوتاه، می‌می درمی‌یابد که کلید اتاقش را گم کرده است و سپس هر دو در تاریکی به دنبال کلید می‌گردند. با تماس اتفاقی دست‌های آنها در تاریکی اتاق، رودولفو آریای Che gelida manina، (چه دست کوچک سردی) را می‌خواند و در آن از خودش، آرزوها و خیال‌هایش می‌گوید. می‌می با توصیف شاعرانه‌ای از زندگی محقر و سادهٔ خود در قالب آریای Mi chiamano Mimi (مرا می‌می صدا می‌زنند) به او پاسخ می‌گوید و هر دو محسور عشق نو خاسته‌شان، دوئتی را می‌خوانند که پایان‌بخش این پرده است.


ایلونا نوکادنی (Ilona Tokodny) در نقش می‌می و دنیس اونیل (Dennis O Neill) در نقش رودولفو هنگام اجراء لابوهم در اپرای سن‌ دیه‌گو.
ایلونا نوکادنی (Ilona Tokodny) در نقش می‌می و دنیس اونیل (Dennis O Neill) در نقش رودولفو هنگام اجراء لابوهم در اپرای سن‌ دیه‌گو.

ملودی پُراحساس و جاندار پوچینی به سراسر این صحنه جلوه‌ای خیره‌کننده می‌دهد. موسیقی او کیفیتی بداهه‌سرایانه دارد که به سبب نوسان‌های فراوان تمپو پدید می‌آید. با ورود می‌می به صحنه، ارکستر عبارتی تأثیرگذار را زمزمه می‌کند؛ تمی معرف می‌می که نشانگر شکنندگی و ظرافت او است. هر دو آریای یاد شده به سادگی و کم‌وبیش به‌صورت گفتگو آغاز می‌شوند، سپس ملودی رفته‌رفته گیراتر می‌شود تا آنکه با عبارتی گسترده و شوریده به اوج می‌رسد. عبارت اوج آریای رودولفو که بر واژه‌های Talor dal mio forziere (بقایای گنجینه‌ام را دو غارتگر، دو چشم زیبا ربوده‌اند) خوانده می‌شود، تم عشق در سراسر اپرا است. اوج احساس در آواز می‌می هنگامی است که او به رؤیای پایان زمستان - زمانی‌که ”نخستین بوسهٔ بهار“ از آن او خواهد بود - او فرو می‌رود. او در پایان آریا و پس از بازگشت به دنیای واقعی، صداهائی تکرارشونده و گفتارگونه را می‌خواند. این تنش، هنگامی‌که رودولفو به‌ کنار پنجره می‌رود و با دوستانش در حیاط خلوت گفتگوئی کوتاه دارد، دمی متوقف می‌شود - و این نمونه‌ای است از زمان‌بندی عالی پوچینی در نمایش، زیرا او به این ترتیب پیش از آنکه دو دلباخته در دوئت پایانی به یکدیگر بپیوندند، لحظه‌ای آسوده و آرام را تدارک می‌بیند. در پایان، ابتدا رودولفو به تنهائی می‌خواند و سپس صدای آنها در اظهار عشق به زیبائی تمام به یکدیگر می‌پیوندند.


ملودی فلوت (رودولفو در را می‌بندد، شمعدان را بر میز می‌گذارد و سعی می‌کند بنویسد اما کاغذ را پاره می‌کند و قلمش را کنار می‌اندازد).
                                     
                                     رودولفو
  حوصله ندارم. Non sono in vena.
  (ضربه‌ای محجوبانه بر در نواخته می‌شود).  
                                     
گفتار گونه کی آنجاست؟ ?Chi ? la
                                     
                                     می‌می
  ببخشید ... Scusi ...
                                     
                                     رودولفو
  یک زن! !Una donna
                                     
تم می‌می، ارکستر، PP.
                                     می‌می
  معذرت می‌خواهم ... شمع من خاموش شده. .Di grazia, mi si ? spento IL Lume
                                     
                                     رودولفو
  (در را باز می‌کند) بفرمائید. Ecco
                                     
                                     می‌می
  (در درگاه، شمعدان و کلید در دست)  
  ممکن است لطف کنید ....؟ ?Vorrebbe
                                     
                                     رودولفو
  بفرمایید تو. S ' accomodi un momento
                                     
                                     می‌می
  نه، خوب است. Non accorre.
                                     
                                     رودولفو
  خواهش می‌کنم ... بفرمائید. La prego entri
  (می‌‌می داخل می‌شود، سرفهٔ خفیفی می‌کند).
                                     
                                     رودولفو
  حالتان خوب نیست؟ ?Si sente male
                                     
                                     می‌می
  نه ... چیزی نیست. No ... nulla
                                     
                                     رودولفو
  رنگتان پریده! !Impallidisce
                                     
                                     می‌می
  نفسم بریده ... پله‌ها ... ... ? il respir ... quelle scale
                                     
اُبوا. (از حال می‌رود، و رودولفو درست به موقع او را می‌گیرد و کمکش می‌کند تا بر صندلی بنشیند. کلید و شمعدان از دستش می‌افتد).
                                     
                                     رودولفو
  حالا چه کار کنم؟ ?Ed ora come faccia
  (کمی آب می‌آورد و بر صورتش می‌‌زند).
  خُب. Conĺ
  چه بیمار به‌نظر می‌رسد! .Che viso d?ammalata
  (می‌می به هوش می‌آید).
                                     
زهی‌های سوردین‌دار
به‌صورت استاکاتو.
حالا بهترید؟ Si sente meglio
                                     
                                     می‌می
  بله.
                                     
                                     رودولفو
  اینجا خیلی سرد است. Qui c' ? tanto freddo
  بیایید اینجا کنار آتش بنشینید. Segga vicino al fuoco
  (کمکش می‌کند بر صندلی کنار بخاری بنشیند).
  بگذارید ... کمی شراب. Aspetti ... un po'di vino
                                     
                                     می‌می
  ممنونم. Grazie.
                                     
                                     رودولفو
  بفرمایید. A lei
                                     
                                     می‌می
  کم، فقط کمی. Poco.poco
                                     
                                     رودولفو
  بسیار خوب. Cosi.
                                     
                                     می‌می
  ممنونم. Grazie.
                                     
                                     رودولفو
  (با خودش)  
  چه موجود نازنینی! !Che bella bambina
                                     
                                     می‌می
  حالا خواهش می کنم Ora permetta
  شمعم را روشن کنید. Che accenda il lume
  حالم بهتر است! Étutto passato
                                     
                                     رودولفو
  با این عجله Tanta fretta
                                     
                                     می‌می
  بله
  (رودولفو شمع را برایش روشن می‌کند).  
                                     
                                     می‌می
  ممنونم. شب به خیر. Grazie Buona sera
                                     
                                     رودولفو
  شب به‌ خیر. Bouna sera
  (می‌می می‌رود، اما برمی‌گردد).