تامين سرمايه فوري روي ملك و زمين شهرستان ها

تامين سرمايه فوري روي ملك و زمين شهرستان ها
تامين سرمايه فوري روي ملك و زمين شهرستان ها
تأمين سرمايه فوری روی ملك و زمين شهرستان ها و روستا و بخش ها.
پرداخت سرمايه با اسناد املاك و زمين
مسكونی ،تجاری ،صنعتی ،كشاورزی زراعی ، زمين ، توليدی ، پرورشی و ...
فوری با كمترين هزينه
هلدينگ مهرگان
اولين در مشاوره امور مالی و سرمايه گذاری
داراي اساسنامه و ثبت رسمي تأسيس١٣٨٠
كارشناسان امور بانكي تهران.تلفن هاي دفتر مركزی: ۹الی۰۲۱۸۸۶۷۹۰۰۷

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ ۵۶ : ۵۸ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.