دوره های آموزش پداگوژِی

دوره های آموزشی پداگوژی (شیوه های نوین تدریس) همراه با مدرک بین المللی فنی حرفه ای
با گذراندن 1 ماه دوره ، مدرک فنی و حرفه ای دوره پداگوژی را دریافت کنید

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۴ : ۰۷ : ۱۸ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.