ساختمان

مکانیک خاک ، تست بتن , ساختمان , بازرسی سازه و جوش , آزمایشگاه مواد فلزی و پلیمر , آزمایشگاه …

۰۹۱۹۱۰۳۰۹۱۰ - ۶۶۰۹۰۳۰۹


همشهری

تست دانهول

حفاری(دستی - ماشینی) , تست دانهول , بدون واسطه , آزمایش خاک , آرمان نگر ,

۰۹۱۲۶۵۹۳۵۳۱ ۵۵۷۹۴۹۷۰


همشهری

تمام نقاط استان تهران

مورد تاییدنظام مهندسی وشهرداری , تمام نقاط استان تهران , آزمایش خاک ، جوش وبتن ,

۰۹۳۷۴۰۶۹۹۵۱ و ۵۵۲۰۶۸۳۲


همشهری

باتاییدنظام مهندسی وشهرداری

تیپ2و3 تست جوش , باتاییدنظام مهندسی وشهرداری , حفاری دستی وماشینی , #آزمایش خاک وجوش# …

۲۶۷۶۳۷۰۴


همشهری

آزمایش بتن - میلگرد - جوش

مورد تایید شهرداری , آزمایش بتن - میلگرد - جوش , ( آرشیت دژ آزما ) ,

۲۶۳۲۲۶۴۴ و ۲۲۵۲۱۶۶۶


همشهری

سازه و شالوده چکاد

مورد تائید شهرداری ونظام مهندسی , سازه و شالوده چکاد , آزمایش مکانیک خاک ,

۰۹۱۲۵۹۳۷۰۰۴ و ۷۷۰۹۰۳۶۸


همشهری

» آزمایش خاک «

بتن ، جوش ، میلگرد , » آزمایش خاک « ,

۰۹۱۲۲۸۹۳۶۳۲ ۲۶۷۰۰۶۹۰


همشهری

تخصصی تیپ 2

دقیق ، سریع ، ارزان , تخصصی تیپ 2 , آزمایش خاک ,

۰۹۱۲۱۴۸۳۷۱۶ ـ ۸۸۵۴۴۴۱۲


همشهری

* آزمایشگاه خاک *

تیپ2و3 - دستی وماشینی , * آزمایشگاه خاک * , ,

۰۹۱۲۳۰۲۰۳۰۶ ۲۲۷۸۵۸۰۷


همشهری

تیپ2و3

مورد تایید کلیه شهرداریها , تیپ2و3 , آزمایش مکانیک خاک ,

۷ - ۸۸۵۴۲۵۳۶


همشهری

مورد تایید شهرداری

و نظام مهندسی , مورد تایید شهرداری , انجام آزمایش مکانیک خاک،بتن ,

۰۹۱۲۵۴۶۹۳۳۰ - ۴۴۱۱۵۰۱۰


همشهری

حفاری دستی وماشینی،بیواسطه

موردتایید شهرداری هاونظام مهندسی , حفاری دستی وماشینی،بیواسطه , آزمایش مکانیک خاک …

۰۹۱۲۳۱۲۰۶۹۰ - ۷۷۵۸۸۵۲۴


همشهری

مورد تایید شهرداری

و نظام مهندسی , مورد تایید شهرداری , حفاری دستی و ماشینی , تست میلگرد , * آزمایش خاک وبتن …

۰۹۱۲۰۱۵۳۳۲۰ ۴۴۷۳۰۴۳۴


همشهری

پس از اتمام کار بپردازید

آزمایش خاک آسان , پس از اتمام کار بپردازید , , …

۰۹۳۷۵۶۳۷۱۷۲


همشهری

درکمترین زمان،اخذتائیدیه شهرداری

ونظام مهندسی-حفاری دستی وماشینی , درکمترین زمان،اخذتائیدیه شهرداری , «انجام کلیه آزمایشات …

۰۹۱۲۳۵۰۵۲۴۵ - ۴۴۵۸۱۰۶۶


همشهری

تائیدیه‏بتن100 جوش150اسکن

× انجام کلیه آزمایشات × , تائیدیه‏بتن100 جوش150اسکن , آرماتور،آلتراسونیک ،تائید‏شهرداری …

۰۹۱۲۶۸۷۷۰۵۰ - ۱۹و۷۷۱۴۴۸۱۶


همشهری

آزمایش خاک درکمترین زمان

در کلیه مناطق , آزمایش خاک درکمترین زمان ,

۰۹۱۲۱۱۲۹۱۴۸ ۲۲۸۷۵۸۷۱


همشهری

آزمایش خاک

بتن ، جوش ، میلگرد , آزمایش خاک ,

۰۹۱۲۹۳۰۸۴۴۱ ۴۴۵۱۹۱۰۱


همشهری

آزمایشگاه تخصصی

مکانیک خاک , آزمایشگاه تخصصی ,

۰۹۱۲۸۲۵۲۶۶۷ ۷۷۶۲۵۴۶۵


همشهری

× مطالعات مکانیک خاک ×

مورد تائید شهرداریهاونظام مهندسی , × مطالعات مکانیک خاک × , کنترل مقاومت بتن،بازرسی …

۷۷۲۶۴۶۱۵


همشهری

بیواسطه

درکوتاهترین زمان(کلیه مناطق) , بیواسطه , آزمایش خاک - جوش - بتن ,

۲۲۸۰۲۳۷۲


همشهری

طرح و اجرای نیلینگ

مطالعات ژئوتکنیک،ژئوفیزیک , طرح و اجرای نیلینگ , کنترل کیفیت بتن ,

۰۹۱۲۵۳۹۰۹۴۶ - ۷۷۸۰۸۸۷۱


همشهری

آزمایش خاک ( تیپ 2 و 3 )

آزمایش خاک ( تیپ 2 و 3 ) , اخذتأییدیه شهرداریهاونظام مهندسی , حفاری دستی و ماشینی

۰۹۱۲۵۱۱۹۵۹۸ ـ ۶۶۰۱۲۲۳۲


همشهری

انجام آزمایش مکانیک خاک،بتن

انجام آزمایش مکانیک خاک،بتن , مورد تایید شهرداری , و نظام مهندسی

۰۹۱۲۵۴۶۹۳۳۰ - ۴۴۱۱۵۰۱۰


همشهری

آزمایش مکانیک خاک و بتن

آزمایش مکانیک خاک و بتن , حفاری دستی وماشینی،بیواسطه , موردتایید شهرداری هاونظام مهندسی

۰۹۱۲۳۱۲۰۶۹۰ - ۷۷۵۸۸۵۲۴


همشهری

, * آزمایشگاه خاک * , تیپ2و3 - دستی وماشینی

۰۹۱۲۳۰۲۰۳۰۶ ۲۲۷۸۵۸۰۷


همشهری

آرماتور،آلتراسونیک ،تائید‏شهرداری

آرماتور،آلتراسونیک ،تائید‏شهرداری , تائیدیه‏بتن100 جوش150اسکن , × انجام کلیه آزمایشات …

۰۹۱۲۶۸۷۷۰۵۰ - ۱۹و۷۷۱۴۴۸۱۶


همشهری

آزمایش خاک و بتن

آزمایش خاک و بتن , با نازلترین قیمت , در کوتاه ترین زمان(کلیه مناطق)

۰۹۱۲۲۴۴۸۹۸۳ - ۶۶۲۵۰۹۴۰


همشهری

آزمایش خاک - جوش - بتن

آزمایش خاک - جوش - بتن , بیواسطه , درکوتاهترین زمان(کلیه مناطق)

۲۲۸۰۲۳۷۲


همشهری

« تدبیر سازه زیگورات »

« تدبیر سازه زیگورات » , آزمایش خاک تیپ 2 و 3 , مورد تاییدشهرداری ونظام مهندسی

۰۹۱۲۸۴۵۶۲۹۹ - ۶۶۰۰۶۶۱۱


همشهری

آزمایش خاک

آزمایش خاک , تخصصی تیپ 2 , دقیق ، سریع ، ارزان

۰۹۱۲۱۴۸۳۷۱۶ ـ ۸۸۵۴۴۴۱۲


همشهری

( آرشیت دژ آزما )

( آرشیت دژ آزما ) , آزمایش بتن - میلگرد - جوش , مورد تایید شهرداری

۲۶۳۲۲۶۴۴ و ۲۲۵۲۱۶۶۶


همشهری

آزمایش مکانیک خاک

آزمایش مکانیک خاک , سازه و شالوده چکاد , مورد تائید شهرداری ونظام مهندسی

۰۹۱۲۵۹۳۷۰۰۴ و ۷۷۰۹۰۳۶۸


همشهری

آرماتوریابی

آرماتوریابی , آزمایشگاه تخصصی , آزمایشگاه مواد فلزی و پلیمر , بازرسی سازه و جوش , ساختمان …

۰۹۱۹۱۰۳۰۹۱۰ - ۶۶۰۹۰۳۰۹


همشهری

, پس از اتمام کار بپردازید , آزمایش خاک آسان

۰۹۳۷۵۶۳۷۱۷۲


همشهری

آزمایش خاک درکمترین زمان

آزمایش خاک درکمترین زمان , در کلیه مناطق

۰۹۱۲۱۱۲۹۱۴۸ ۲۲۸۷۵۸۷۱


همشهری

, #آزمایش خاک وجوش# , حفاری دستی وماشینی , باتاییدنظام مهندسی وشهرداری , تیپ2و3 تست جوش …

۲۶۷۶۳۷۰۴


همشهری

انجام آزمایشات خاک ، جوش

انجام آزمایشات خاک ، جوش , بتن ومیلگرد بدون واسطه تمام مناطق

۰۹۱۲۳۲۵۵۶۸۶ ۳۳۰۷۲۰۲۹ _ ۶۶۴۲۳۵۹۴


همشهری

آزمایش مکانیک خاک و بتن

آزمایش مکانیک خاک و بتن , حفاری دستی وماشینی،بیواسطه , موردتایید شهرداری هاونظام مهندسی

۰۹۱۲۳۱۲۰۶۹۰ - ۷۷۵۸۸۵۲۴


همشهری

, پس از اتمام کار بپردازید , آزمایش خاک آسان

۰۹۳۷۵۶۳۷۱۷۲


همشهری

(قیمت مناسب وکیفیت برتر)

(قیمت مناسب وکیفیت برتر) , آزمایش خاک , با تائیدیه نظام مهندسی , حفاری دستی و ماشینی , …

۰۹۱۲۶۶۳۳۶۲۷ ۳۶۰۵۰۵۷۱


همشهری

انجام آزمایشات خاک ، جوش

انجام آزمایشات خاک ، جوش , بتن ومیلگرد بدون واسطه تمام مناطق

۰۹۱۲۳۲۵۵۶۸۶ ۳۳۰۷۲۰۲۹ _ ۶۶۴۲۳۵۹۴


همشهری

آزمایش خاک (ژئوتکنیک)

آزمایش خاک (ژئوتکنیک) , قیمت مناسب، کیفیت برتر

۶۶۲۷۶۵۸۱ ۰۹۱۲۴۹۰۱۶۷۱


همشهری

آرمان نگر

آرمان نگر , آزمایش خاک , بدون واسطه , تست دانهول , حفاری(دستی - ماشینی)

۰۹۱۲۶۵۹۳۵۳۱ ۵۵۷۹۴۹۷۰


همشهری

زیر قیمت منطقه

زیر قیمت منطقه , مورد تایید شهرداری , تست بتن - جوش - میلگرد

۴۴ ۵۶ ۴۴۲۷و۵۵۹۷۲۰۳۸


همشهری

آزمایش خاک ، بتن ، جوش

آزمایش خاک ، بتن ، جوش , قیمت مناسب-خدمات شبانه روزی

۰۹۱۲۴۷۰۰۷۰۵ ۷۷۰۳۰۹۶۴


همشهری

آزمایش خاک درکمترین زمان

آزمایش خاک درکمترین زمان , در کلیه مناطق

۰۹۱۲۱۱۲۹۱۴۸ ۲۲۸۷۵۸۷۱


همشهری

« آزمایش مکانیک خاک و بتن »

« آزمایش مکانیک خاک و بتن » , بیواسطه - بامناسبترین شرایط , و سریعترین زمان

۰۹۱۲۱۴۵۳۱۷۷ - ۴۴۲۹۶۷۰۳


همشهری

آزمایش مکانیک خاک

آزمایش مکانیک خاک , تیپ2و3 , مورد تایید کلیه شهرداریها

۷ - ۸۸۵۴۲۵۳۶


همشهری

( آرشیت دژ آزما )

( آرشیت دژ آزما ) , آزمایش بتن - میلگرد - جوش , مورد تایید شهرداری

۲۶۳۲۲۶۴۴ و ۲۲۵۲۱۶۶۶


همشهری

انجام آزمایش مکانیک خاک،بتن

انجام آزمایش مکانیک خاک،بتن , مورد تایید شهرداری , و نظام مهندسی

۰۹۱۲۵۴۶۹۳۳۰ - ۴۴۱۱۵۰۱۰


همشهری

» آزمایش خاک «

» آزمایش خاک « , بتن ، جوش ، میلگرد

۰۹۱۲۲۸۹۳۶۳۲ ۲۶۷۰۰۶۹۰


همشهری

آزمایشات خاک ، بتن ، جوش

آزمایشات خاک ، بتن ، جوش , موردتاییدشهرداری(تمام نقاط تهران) , وارائه سایر خدمات آزمایشگاهی …

۸۶۰۸۰۲۸۰


همشهری

«انجام کلیه آزمایشات خاک»

«انجام کلیه آزمایشات خاک» , درکمترین زمان،اخذتائیدیه شهرداری , ونظام مهندسی-حفاری …

۰۹۱۲۳۵۰۵۲۴۵ - ۴۴۵۸۱۰۶۶


همشهری

, * آزمایشگاه خاک * , تیپ2و3 - دستی وماشینی

۰۹۱۲۳۰۲۰۳۰۶ ۲۲۷۸۵۸۰۷


همشهری

آزمایش مکانیک خاک

آزمایش مکانیک خاک , سازه و شالوده چکاد , مورد تائید شهرداری ونظام مهندسی

۰۹۱۲۵۹۳۷۰۰۴ و ۷۷۰۹۰۳۶۸


همشهری

* آزمایش خاک وبتن *

* آزمایش خاک وبتن * , تست میلگرد , حفاری دستی و ماشینی , مورد تایید شهرداری , و نظام مهندسی …

۰۹۱۲۰۱۵۳۳۲۰ ۴۴۷۳۰۴۳۴


همشهری

آزمایش خاک ، جوش وبتن

آزمایش خاک ، جوش وبتن , تمام نقاط استان تهران , مورد تاییدنظام مهندسی وشهرداری

۰۹۳۷۴۰۶۹۹۵۱ و ۵۵۲۰۶۸۳۲


همشهری

آزمایش خاک

آزمایش خاک , بتن ، جوش ، میلگرد

۰۹۱۲۹۳۰۸۴۴۱ ۴۴۵۱۹۱۰۱


همشهری

کنترل کیفیت بتن

کنترل کیفیت بتن , طرح و اجرای نیلینگ , مطالعات ژئوتکنیک،ژئوفیزیک

۰۹۱۲۵۳۹۰۹۴۶ - ۷۷۸۰۸۸۷۱


همشهری

آزمایش خاک - جوش - بتن

آزمایش خاک - جوش - بتن , بیواسطه , درکوتاهترین زمان(کلیه مناطق)

۲۲۸۰۲۳۷۲


همشهری

کنترل مقاومت بتن،بازرسی جوش

کنترل مقاومت بتن،بازرسی جوش , × مطالعات مکانیک خاک × , مورد تائید شهرداریهاونظام مهندسی

۷۷۲۶۴۶۱۵


همشهری

آزمایش خاک و بتن

آزمایش خاک و بتن , با نازلترین قیمت , در کوتاه ترین زمان(کلیه مناطق)

۰۹۱۲۲۴۴۸۹۸۳ - ۶۶۲۵۰۹۴۰


همشهری

, * آزمایشگاه خاک * , تیپ2و3 - دستی وماشینی

۰۹۱۲۳۰۲۰۳۰۶ ۲۲۷۸۵۸۰۷


همشهری

( آرشیت دژ آزما )

( آرشیت دژ آزما ) , آزمایش بتن - میلگرد - جوش , مورد تایید شهرداری

۲۶۳۲۲۶۴۴ و ۲۲۵۲۱۶۶۶


همشهری

« تدبیر سازه زیگورات »

« تدبیر سازه زیگورات » , آزمایش خاک تیپ 2 و 3 , مورد تاییدشهرداری ونظام مهندسی

۰۹۱۲۸۴۵۶۲۹۹ - ۶۶۰۰۶۶۱۱


همشهری

« آزمایش مکانیک خاک و بتن »

« آزمایش مکانیک خاک و بتن » , بیواسطه - بامناسبترین شرایط , و سریعترین زمان

۰۹۱۲۱۴۵۳۱۷۷ - ۴۴۲۹۶۷۰۳


همشهری

آزمایش خاک ( تیپ 2 و 3 )

آزمایش خاک ( تیپ 2 و 3 ) , اخذتأییدیه شهرداریهاونظام مهندسی , حفاری دستی و ماشینی

۰۹۱۲۵۱۱۹۵۹۸ ـ ۶۶۰۱۲۲۳۲


همشهری

آزمایش مکانیک خاک

آزمایش مکانیک خاک , سازه و شالوده چکاد , مورد تائید شهرداری ونظام مهندسی

۰۹۱۲۵۹۳۷۰۰۴ و ۷۷۰۹۰۳۶۸


همشهری

, پس از اتمام کار بپردازید , آزمایش خاک آسان

۰۹۳۷۵۶۳۷۱۷۲


همشهری

آزمایش خاک

آزمایش خاک , تخصصی تیپ 2 , دقیق ، سریع ، ارزان

۰۹۱۲۱۴۸۳۷۱۶ ـ ۸۸۵۴۴۴۱۲


همشهری

, #آزمایش خاک وجوش# , حفاری دستی وماشینی , باتاییدنظام مهندسی وشهرداری , تیپ2و3 تست جوش …

۲۶۷۶۳۷۰۴


همشهری

انجام آزمایشات خاک ، جوش

انجام آزمایشات خاک ، جوش , بتن ومیلگرد بدون واسطه تمام مناطق

۰۹۱۲۳۲۵۵۶۸۶ ۳۳۰۷۲۰۲۹ _ ۶۶۴۲۳۵۹۴


همشهری

آرماتور،آلتراسونیک ،تائید‏شهرداری

آرماتور،آلتراسونیک ،تائید‏شهرداری , تائیدیه‏بتن100 جوش150اسکن , × انجام کلیه آزمایشات …

۰۹۱۲۶۸۷۷۰۵۰ - ۱۹و۷۷۱۴۴۸۱۶


همشهری

آزمایش خاک درکمترین زمان

آزمایش خاک درکمترین زمان , در کلیه مناطق

۰۹۱۲۱۱۲۹۱۴۸ ۲۲۸۷۵۸۷۱


همشهری

آزمایشگاه تخصصی

آزمایشگاه تخصصی , مکانیک خاک

۰۹۱۲۸۲۵۲۶۶۷ ۷۷۶۲۵۴۶۵


همشهری

آزمایش خاک - جوش - بتن

آزمایش خاک - جوش - بتن , بیواسطه , درکوتاهترین زمان(کلیه مناطق)

۲۲۸۰۲۳۷۲


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی